בת מכיר

מאת: רענן

קוד: בת מכיר

 

  1. דה"א ב 21: ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב.

אב:   מכיר  

אחים מאב ואם:   גלעד  

איש:   חצרן  

ילדים:   שגוב  


תוספות ותגובות