גדעון

מאת: רענן

קוד: גדעון

 

שם נוסף: ירבעל

  1. שופטים ו 11: ויבא מלאך ה' וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חטים בגת להניס מפני מדין.
  2. שופטים ו 32: ויקרא לו ביום ההוא ירבעל לאמר ירב בו הבעל כי נתץ את מזבחו.

אב:   יואש  

משפחה 1

אישה:   פילגש גדעון אשר בשכם  

ילדים:   אבימלך  

משפחה 2

ילדים:   יתר    יותם  

גדעון שייך גם כן לקבוצת:   אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות