גדעון וירובעל

קוד: גדעון וירובעל בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

שאלה

גדעון וירובעל הם שני שמות לאותו אדם. מה ההבדל ביניהם? מדוע אותו אדם נקרא לפעמים גדעון ולפעמים ירובעל?

תשובה 1 / אראל

השם 'גדעון' נזכר רק בסיפור עצמו – שופטים ו-ח. בכל שאר המקומות שמזכירים אותו (גם בשופטים ט, וגם בשמ"ב יא למשל) הוא נקרא 'ירובעל' או 'ירובשת'. נראה שזהו השם שנשאר לדורות. מצד שני, בסיפור עצמו נזכר השם 'ירובעל' 4 פעמים:

  1. ו32: ויקרא לו ביום ההוא, ירובעל לאמור: ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו.

  2. ז1: וישכם ירובעל הוא גדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד; ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה בעמק.

  3. ח29: וילך ירובעל בן יואש, ויישב בביתו.

  4. ח35: ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון: ככל הטובה אשר עשה עם ישראל.

מאד קשה למצוא כאן חוקיות, במיוחד בגלל שבשני מקרים כתוב גם 'גדעון' וגם 'ירובעל' באותו פסוק. נראה לי שהשם 'ירובעל' מציין את היחס השלילי של העם אל גדעון, כי הוא מזכיר את המריבה שרבו אתו בבית אביו. ברוב הסיפור נזכר השם 'גדעון', כי ברוב הסיפור היתה על גדעון רוח ה' – הוא היה מנהיג כריזמטי וכל בנ"י הלכו אחריו למלחמה, ובכלל לא זכרו את המריבות שהיו לו בבית אביו. אבל ייתכן שבבוקר הראשון, כשהוא רק השכים אבל עדיין לא לגמרי התעורר, עדיין לא שרתה עליו רוח ה' (לפי חז"ל כשאדם קם בבוקר הידיים שלו בערך טמאות עד שהוא נוטל אותן), ולכן הוא נקרא 'ירובעל'. גם לאחר המלחמה, כשהוא חזר לביתו, כבר לא שרתה עליו רוח ה' ואז בנ"י נזכרו במריבות הישנות וקראו לו ירובעל. אחר-כך מסופר על שבעים הבנים של גדעון, ושם כמובן קוראים לו גדעון (הבנים שלו לא רבו אתו), וגם כשהוא נפטר בשיבה טובה קראו לו גדעון (בלוויה שלו בוודאי לא רצו להזכיר את המריבות שהיו לו בנעוריו). אבל לאחר מותו – בני ישראל לא עשו חסד עם בית 'ירובעל' וחזרו לקרוא לו 'ירובעל'; הם לא זכרו שפעם הוא נקרא " גדעון – ככל הטובה אשר עשה עם ישראל". לכן מאותה נקודה והלאה קוראים לו רק 'ירובעל' – בנ"י פשוט שכחו את השם 'גדעון'.

זה קצת דחוק אבל לא הצלחתי למצוא פירוש יותר טוב.

תשובה 2 / סיגליה, ע"פ עדינה

תשובה זו עדיין לא אושרה לפרסום...


תגובות