שמואל בן אלקנה

מאת: רענן

קוד: שמואל (בן אלקנה)

 

  1. שמ"א א 20: ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מה' שאלתיו.
  2. דה"א ו 18-23: ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל. בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח. בן ציף (קרי: צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי. בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה. בן תחת בן אסיר בן אביאסף בן קרח. בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל.

אב:   אלקנה  

אם:   חנה  

ילדים:   יואל    אביה  

שמואל שייך גם כן לקבוצת:   אנשי אלהים    אנשים ששפטו את ישראל  


תוספות ותגובות