פענוח פרשיות - פרקים נבחרים

קוד: פענוח פרשיות בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: הרב קורמן

אל: ספר

  • בספר פרקים מעניינים העוסקים בפענוח פרשת עמלק, מי מריבה, יונה הנביא וחורבן נינוה המרגלים, בלעם ועוד נושאים מגוונים.