קניית ספרי ר' אברהם קורמן שיצאו ע"י המשפחה

קוד: קניית ספרי ר' אברהם קורמן שיצאו ע"י המשפחה בתנ"ך

סוג: קובץ

מאת: יקותיאל רוזנפלד

אל:

ניתן לקנות את ספרי ר' אברהם קורמן - "הטהור והמותר", "פענוח פרשיות", "התורה וכתבה" ו"האמונה הישראלית" - מאחיינו יקותיאל רוזנפלד:

תגובות