שמחה לאידם של אויבים - מתי כן ומתי לא?

קוד: שמחה לאיד בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת:

אל: סגלות משלי