יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם

קוד: ביאור:תהלים קד35 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קד35: " יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ, וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם; בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת ה', הַלְלוּ יָהּ! "

1. חַטָּא הוא חוטא "מקצועי" (השורש חטא, והמשקל הוא משקל של בעלי מקצוע - כמו נַגָּר, סַפָּר). לפי הניקוד בספרים שלנו, הפסוק מביע תפילה, שכל אותם חוטאים מקצועיים - רשעים - יאבדו ואינם. פירוש מעין זה נמצא בכמה מקורות:

2. אולם, הניקוד הוא הוספה מאוחרת. במקור הפסוק היה בלי ניקוד, ולכן היה אפשר גם לנקד אחרת: "יִתַּמּוּ חֲטָאִים מִן הָאָרֶץ". לפי ניקוד זה, הפסוק מביע תפילה, שהחטאים עצמם יכלו מן העולם, וממילא לא יהיו עוד רשעים. גם לפירוש זה כמה מקורות:

בכל מקרה, " כאשר כן יהיה, תברך נפשי את ה' , וגם אתם כולכם הללו יה על זאת " ( מצודות) .


מקורות ופירושים נוספים

יתמו חטאים מן הארץ - השאלה אם להתפלל שהרשעים ימותו או יחזרו בתשובה חוזרת גם בפירושים על פסוקים נוספים: ברכי נפשי את ה' הללויה - ישנם פסוקים נוספים המלמדים שיש לשבח את ה' כאשר הרשעים אובדים:

ביטויים:

תגובות