"ה' א-להיכם"

מאת: אראל

קוד: הביטוי "ה' א-להיכם"

 

תוספות ותגובות