שם ה' מול העיניים

קוד: שם ה' מול העיניים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

שם ה' נזכר בפסוקים רבים בתנ"ך:

ישנן כמה משמעויות אפשריות לביטוי "שם ה'":

1. משמעות סמלית, כסמל למהות של ה', למשל: ידע שמי = 'היה מודע לכך שאני קיים וירא מפניי' (מצודת דוד), או 'השתדל להכיר את מהותי ודרכי הנהגתי בעולם' (רלב"ג). לפי זה,  מגדל עוז שם ה'... = 'מי שמודע לכך שה' קיים ומתנהג בהתאם, זוכה שה' יגן עליו'.

2. משמעות מעשית המתייחסת לדיבור, זכירת שם ה' בתפילה (רבי יונה על משלי).

3. משמעות מעשית המתייחסת למחשבה, עבודה מחשבתית מסוג מיוחד, שבה האדם רואה את שם ה' מול עיניו. לפי פירוש זה אפשר להסביר גם פסוקים נוספים, כמו:

עבודה זאת דורשת ריכוז ומאמץ רב בתחילתה (הרב פינחס דניאל הכהן רחלין, מייסד חסידות רחלין, מכנה אותה "מדיטציית שיוויתי"), אך לאחר שמצליחים בה - היא מאד מועילה לחזק את הקשר של האדם עם ה': כאשר האדם רואה כל-הזמן את שם ה' מול עיניו, קל לו יותר לזכור את מה שה' דורש ממנו, לעמוד בפני פיתויים, ולעשות את הישר בעיני ה'.

גם ר' נחמן מברסלב הבין כך את הפסוק " שיויתי ה' לנגדי תמיד", כמו שניתן לקרוא בקורות חייו ( http://uman.co.il/bio.htm)

פירוש זה, כמובן, לא בא לבטל את הפירושים הרגילים לכל הפסוקים הנ"ל, אלא רק לחזק אותם - כשאדם רואה את שם ה' מול העיניים, הוא יותר מודע לנוכחות של ה' ולהשגחתו, ומשתדל יותר ללכת בדרך שמתאימה לרצון ה', ולכן ראוי יותר להגנה של ה'.

תגובות