ב- = אות-יחס שמציינת מקום, זמן, בחירה, שיתוף, סיבה, כלי, חומר, אופן, ומושא עקיף

קוד: ב-= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אברהם אבן-שושן (ערך: אראל)

אל: קונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח

פעמים רבות מוצאים בדברי הפרשנים הערות קצרות מסוג "והבית - בית הכלי" או "בית החומר" או "בית הזמן".

לא מדובר כאן בחנויות לממכר כלים, חומרי-בניין או שעונים, אלא בתפקידים שונים של אות היחס ב:

 

דוגמאות נוספות ניתן למצוא בקונקורדנציה של אבן שושן, אות ב.

 

כשמפרשים פסוק שמופיעה בו האות ב - צריך קודם לברר איזו ב זאת; לפסוקים מסויימים יכולים להיות פירושים שונים, בהתאם למשמעות האות ב המופיעה בהם, למשל:

תגובות