מילות יחס

קוד: מילות יחס בתנ"ך

אודות-

אחר-

אחרי-

אֶל-

אף-

אצל-

את-

ב-

בֵין-

בלעדי-

בעד-

בעיניו

בקרב-

דרך-

זולַת

זולַתי

כ-

כנגד-

כעין-

כפי-

ל-

לְ-

לבד-

למען-

לנגד-

לפי-

לקראת-

מ-

מבלעדי-

מבעד-

מִדֵּי-

מילת יחס - כללי

מלבד-

מן-

מנגד-

מפני- / מלבי"ם

נגד-

נוכח-

עד-

עוד-

על-

עִם-

עִמָּדִי

קָבָל-

תחת-

תוספות ותגובות