ברא = פעולה אלהית

קוד: בריאה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: שד"ל

אל: פירוש בראשית א1

תגובה ל: ברא1 שנכתבה ב11:58:45  22.03.2005
[מתוך פירוש שד"ל בראשית א ]

פועל ברא בבנין הקל ובבנין נפעל לא נמצא בשום מקום על פעולה אנושית, ומצאנו שהאדם נקרא עושה ונקרא יוצר, ולא מצאנו בשום מקום שייקרא האדם בורא.

ונראה שהונח השורש הזה להורות על כל דבר היוצא ממנהגו של עולם, כמו:

תגובות