אנשים שנקראו צדיקים

קוד: צדיקים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

צדיק הוא האיש העושה צדק (הנותן לכל אדם את המגיע לו) והנמנע מעוול (אינו לוקח מה שמגיע לאחרים).

כמה דמויות תנ"כיות נקראו בכינוי מכובד זה:


תגובות