פעולות חקלאיות כמשל לפעולות רוחניות

קוד: מלאכות חקלאיות כמשל בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בתנ"ך, פעולות חקלאיות שונות משמשות כמשל למחשבות ולמעשים. כדי להבין את המשלים ואת הנמשלים, נסכם קודם את סדר הפעולות החקלאיות שעושים בשדה:

כדי להבין את הנמשל, יש להתחיל מהסוף - מהמטרה: המטרה של כל עבודת האדמה היא הפעולה האחרונה - קצירת התבואה ואכילתה, או קטיפת הפירות ואכילתם. ולכן, במשלים, הקצירה והאכילה מסמלות את המטרה והתוצאה של מעשי האדם; ראו קציר כמשל, פרי כמשל.

דרכו של הזרע באדמה מתחילה בזריעה, ולכן הזריעה מסמלת את תחילת הביצוע של רעיון או יוזמה חדשה בעולם המעשה; ראו זריעה כמשל.

לפני הזריעה יש להכין את הקרקע ע"י חרישה, ולכן החרישה מסמלת את המחשבה והתכנון הקודמים לפעולה; ראו חריש כמשל.

לפני החרישה מסלקים את הקוצים ע"י ניר, ולכן הניר מסמל את הדבר שבא לפני המחשבה - תיקון המידות והתכונות הנפשיות; ראו ניר כמשל.

תגובות