חיות כמשל

קוד: חיות כמשל בתנ"ך

סוג: משל

מאת:

אל: