בריאת חיות המים והעופות

קוד: ביאור:בראשית א21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית א21: "וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים, וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהֶם, וְאֵת כָּל עוֹף כָּנָף לְמִינֵהוּ; וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי טוֹב"


מעשה היום החמישי כולל שלושה דברים: התנינים, חיות המים, והעופות.

ויברא

בריאה היא פעולה אלהית, יצירת יש מאין.

בתחילת התורה נאמר "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ", ומאז ועד עכשיו - בארבעת הימים הראשונים של מעשה בראשית - לא נזכר הפועל "ברא", אלא רק פעלים כמו "יצר" או "עשה". הסיבה היא, שכל הדברים שנעשו בארבעת הימים הראשונים היו דוממים, העשויים מאותו חומר כמו השמים והארץ, ולכן עשייתם אינה בגדר של "יש מאין" אלא "יש מיש" (ראו רמב"ן על בראשית א1).

אולם, ביום החמישי ה' יצר דבר חדש, יש מאין: נפש חיה, נפש הנותנת חיות ליצורים חיים; לכן נאמר כאן שוב ויברא.

כך ניתן להבין מדוע ה' אומר למים (בפסוק 20) לשרוץ שרץ של נפש חיה, ומייד אחר-כך נאמר "ויברא אלהים" ולא המים: המים שרצו ויצרו את הגוף - "יש מיש", וה' ברא את הנפש - "יש מאין" (ע"פ נריה קליין, כפית של נח"ת תשרי-חשון ה'תשס"ט, עמ' 24).

התנינים

בכל הבריאה לא נזכר שם פרטי מסויים לצמח, עוף או חיה מלבד האדם - נזר הבריאה. במה "זכו" התנינים להיות יוצאי דופן?

התנינים הם יצורים טורפים המטילים את אימתם גם במים וגם ביבשה. בתרבויות שונות, בפרט במצרים, הם נחשבו לאלים (ראו תנין כפשוטו וכמשל).

התורה מבקשת להדגיש, כי גם בריות מטילות אימה כתנינים הגדולים אינם אלים עצמאיים אלא יצורים שנבראו יש מאין בידי ה' (ראו קאסוטו, מאדם עד נוח; חנן פורת, "התנין העיוור", הגדת אור ודרור עמ' 148).

בספר תהלים, בפרק המתאר את בריאת העולם, מתוארת חיה מימית גדולה אחרת באופן דומה:

לאמור: "אל תתרברב, לויתן ענק! אינך אלא כלי משחק ביד בורא עולם, והוא משתעשע בך כרצונו" (חנן פורת, שם).

לעיון נוסף: התנינים הגדולים ובעיית האבולוציה / ד"ר ישראל רוזנסון, מגדים ה (cache)

מקראות גדולות

""התנינם" - דגים גדולים שבים. ובדברי אגדה ( בבא בתרא עד ב ) הוא לויתן ובן זוגו, שבראם זכר ונקבה והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא, שאם יפרו וירבו לא יתקיים העולם בפניהם; התנינם כתיב.

"נפש חיה" - נפש שיש בה חיות" ( רש"י)

""ויברא אלהים את התנינים הגדולים" - בעבור גודל הנבראים האלה שיש מהם אורכם פרסאות רבות הגידו היונים בספריהם שידעו מהם ארוכים חמש מאות פרסה ורבותינו גם כן הפליגו בהם (עיין בבא בתרא עג - עד: ), בעבור זה ייחס בהם הבריאה לאלהים כי הוא שהמציאם מאין מבראשית כאשר פירשתי לשון בריאה (לעיל פסוק א) וכן יעשה באדם למעלתו להודיע כי הוא מוצא מאין עם דעתו ושכלו.

ואני תמה למה לא אמר ביום הזה "ויהי כן" ואולי לא יתכן להזכיר "ויברא" אחרי "ויהי כן" כי מבראשונה ידבר.

ורבותינו אמרו (בבא בתרא עד) כי התנינים הגדולים הוא לויתן ובת זוגו שבראם זכר ונקבה והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא ואפשר כי מפני זה לא היה ראוי שיאמר בהם "ויהי כן" כי לא עמדו עוד" ( רמב"ן)

מאמרים

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

  • תהילים פ"א - שיר של יום חמישי / ד"ר ירחמיאל ברגמן: "ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים, ויברא אלהים את התנינם הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת...". ... (cache)
  • תנינאים - ויקיפדיה: אולם, המקרא מדגיש כי אלוהים ברא את התנינים (" ויברא אלהים את התנינם"), ומכאן שהם יצורים הכפופים לו. אזכורים נוספים במקרא, כמו אלו שמופיעים בישעיהו ובאיוב, ... (cache)
  • על בריאה ועל יצירה במחשבה היהודית: "ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל. עוף כנף למינהו" (בר' א, כא). אזכור חיות הים הגדולות, הגדולים ביצורים שברא ...
  • הנך נמצא באתר של: "ת"ת כנגד כולם": א/כא - ויברא אלהים את התנינם. כתיב חסר י' שניה, לפי שלא נשתייר אלא הזכר בלבד, והנקבה מלוחה ומתוקנת לעתיד לבוא לצדיקים (מדרש חסרות ויתרות, ע"פ ב"ב עד:) וכן ... (cache)
  • מצגת של PowerPoint: ויברא אלהים את התנינים הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב: ויברך אותם אלוהים לאמר פרו ורבו ומלאו את ... (cache)
  • סיפור בריאת העולם: ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים: ויברא אלהים את התנינים הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף ... (cache)
  • הבריאה: ... רקיע השמים: (כא) ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב: (כב) ויברך ... (cache)
  • חוברת ב', תשנ"ד: את-התנינים הגדלים ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהםג€¦ בראשית א, כ"א. התמונה הזאת, ממחישה את הרב-גוניות של עולם-החי בים. ועל הכל את "התנינים הגדולים" ... (cache)
  • Choshvei Shemo - חשבי שמו: Perek Shirah - What is it?: Well, first of all because the Torah (HaShem) says so: ויברא א-להים, את התנינם הגדלים; ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו, ...
  • Landsbergis sprendimִ… praneֵ¡ laiֵ¡ku iֵ¡ Briuselio - Naujienֵ³...: ... ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על־הארץ על־פני רקיע השמים׃ 21 ויברא אלהים את־התנינם הגדלים ואת כל־נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת ... (cache)
  • סיפור הבריאה המקראי הוא מלחמה במיתולוגיה: "אנומה אליש": חוץ מהתנינים שנכללים בתיאור של הנפש החיה הרמשת אשר שרצו המים, אך מוזכרים בצורה פרטנית: "וַיִּבְרָא אֱלֹהִים, אֶת הַתַּנִּינִם ... (cache)
  • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | הדינוזאורים בדת - ציטוט מאמר: כא ויברא אלהים את-התנינם הגדלים ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל-עוף כנף למינהו וירא אלהים כי-טוב. כב ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו ... (cache)
  • מארג הבריאה: 1:20 ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים 1: 21 ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו השמים ... (cache)
  • ענבי הכרם וארא: ומדוע בכלל צריך לפרט את בריאתם, אם הפסוק ממשיך ואומר "ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם".(שם)? האם התנינים אינם חלק מעולם החי ששרצו במים? ... (cache)
  • המשמעות הפרשנית של מקום האתנחתא בפסוק: ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב: בפסוק זה מחלק האתנח את הפסוק בצורה לא שווה וגם לא לפי העניין. ... (cache)
  • אלבום מגן דוד: April 2007: ויאמר אלהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה; ועוף יעופף על-הארץ, על-פני רקיע השמים: 21 ויברא אלהים, את-התנינם הגדלים; ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם, ... (cache)
  • Beit Ha Torah - The Torah for all who walk in the way: Beresheet 1:21 ויברא אלהים את־התנינם הגדלים ואת כל־נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל ־עוף כנף למינהו וירא אלהים כי־טוב׃ ... (cache)
  • תורה: עוף כנף למינהו וירא אלוהים כי-טוב כב ויברך אותם אלוהים לאמור: פרו ורבו ומלאו את- המים בימים והעוף יירב בארץ כג ויהי-ערב ויהי-בוקר יום חמישי ... (cache)
  • 'שם המאמר: תרגיל בנושא אקולוגיה לכיתה ט: ואת כל עוף כנף למינהו וירא ה' כי טוב: ויברך אתם ה' לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ: ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי: ... (cache)
  • בראשית - Wattpad: א,כא ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים; ואת כל-נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל- עוף כנף למינהו, וירא אלוהים, כי-טוב. א,כב ויברך אותם אלוהים, ... (cache)
  • התנ''ך החייזרי (חלק ב'): ויראה האדם את התנינים הגדולים וחלק קטן מכל-נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למינהם וחלק מסוים מכל- עוף כנף למינהו וירא האדם כי טוב לו: ... (cache)
  • Berishet Torah Protion: 1: 21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב: 1: 22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ... (cache)
  • Read and Mean Bio and Medic: (א,כא) ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים; ואת כל-נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל- עוף כנף למינהו, וירא אלוהים, כי-טוב. (א,כב) ויברך אותם אלוהים, ... (cache)
  • מדרשת לינדנבאום: ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלוקים כי טוב: ויברך אותם אלוקים לאמור פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ: ... (cache)
  • hola.yeladudim.co.il: גן ציפורן | מה עשינו בגן?: כא ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים; ואת כל-נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל- עוף כנף למינהו, וירא אלוהים, כי-טוב. כב ויברך אותם אלוהים, ... (cache)
  • פרשת לך לך: ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו, וירא אלוהים כי טוב" (בראשית א', כ-כא). ... (cache)
  • ספר הפליאה: ויברא אלהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב הראית בני המלאכים קורא תנינים והם ד' ...

תגובות