משלי עופות וחיות בר בספר הושע

קוד: משלי עופות וחיות בר בספר הושע בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

בפסוקים ז11 - יא11 יש כמה משלים שמזכירים עופות וחיות-בר אחרות:

(ז11) – אפרים נמשל לעוף: "ויהי אפרים כיונה פותה אין לב , מצרים קראו , אשור הלכו ."

(ז12) -- "כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי, כעוף השמיים אורידם , איסירם כשמע לעדתם. ": לא ברור לי אם הכוונה היא: "אורידם כמו שמורידים עוף מהשמיים", או "אורידם כמו שעוף השמיים מוריד יונה כשהוא רוצה לטרוף אותה" (לפי ההסבר הראשון העוף הוא משל לבני-ישראל, ולפי ההסבר השני העוף הוא משל לאוייב שיביא ה' עליהם).

(ח1) – "אל חכך שופר, כנשר על בית ה ', יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו " – גם כאן לא ברור לי מי בדיוק נמשל לנשר: האם זה הנביא (ע' אברבנאל \ מלבי"ם), או האוייב שיביא ה' על ארץ ישראל (ע' דעת-מקרא).

(ח8) – "כי המה עלו אשור, פרא בודד לו , אפרים התנו אהבים ." – את המשל הזה לא הבנתי בכלל.

(ט11) – הכבוד של אפרים נמשל לעוף: "אפרים – כעוף יתעופף כבודם , מלידה ומבטן ומהריון ".

(יא10) – ה' נמשל לאריה: "אחרי ה' ילכו , כאריה ישאג , כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים ."

(יא11) – בנ"י שוב נמשלים לציפור וליונה: "יחרדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור , והושבתים על בתיהם , נאום ה '" (היונה עפה למרחקים ארוכים יותר מהציפור, וארץ אשור רחוקה יותר ממצרים, ולכן "כציפור – ממצרים, וכיונה – מאשור").

תגובות