לעג = צחוק של זלזול והמעטה בערכו של הזולת

קוד: לעג= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

לעג בלשון המקרא, כמו בלשון ימינו, מציין שילוב של צחוק עם זלזול - דיבור ציני שנועד להשפיל את הזולת ולהפחית בחשיבותו:


 

פסוקים נוספים

 • יחזקאל כג32: " כה אמר ד' ה': כוס אחותך תשתי העמקה והרחבה, תהיה לצחק וללעג מרבה להכיל"
 • יחזקאל לו4: " ...כה אמר ד' ה' להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות ולחרבות השממות ולערים הנעזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגוים אשר מסביב"
 • הושע ז16: " ישובו לא על, היו כקשת רמיה; יפלו בחרב שריהם, מזעם לשונם, זו לעגם בארץ מצרים"
 • תהלים כב8: " כל ראי ילעגו לי, יפטירו בשפה יניעו ראש"
 • תהלים לה16: " בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו"
 • תהלים מד14: " תשימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו"
 • תהלים נט9: " ואתה ה' תשחק למו, תלעג לכל גוים"
 • תהלים עט4: " היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו"
 • תהלים פ7: " תשימנו מדון לשכנינו, ואיבינו ילעגו למו"
 • תהלים קכג4: " רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים"
 • איוב ט23: " אם שוט ימית פתאם, למסת נקים ילעג"
 • איוב יא3: " בדיך מתים יחרישו, ותלעג ואין מכלם"
 • איוב כב19: " יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו"
 • איוב לד7: " מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים"
 • משלי ל17: " עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר"
 • נחמיה ב19: " וישמע סנבלט החרני וטביה העבד העמוני וגשם הערבי וילעגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עשים העל המלך אתם מרדים"
 • נחמיה ג33: " ויהי כאשר שמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים"

תגובות