> >
>> >

=

: = "

:

:

:

-

, ; , 28-29: " וֹ שׁ; וֹ; כּ לּ בּ ". , - , .

-

, 26: " שׂ מּ שׁ בּוֹ גּ שׁ וֹ שׂ וּ בּ וֹ... יּוּ , יּוּ שּׁ אַבּ וֹ שׂ כּכּ, יּוּ מּ שׁ". , , - - .

, ( ) - - -; - - - . .

-

11: " שׁ שׂ אַגּ בּ ", 49: "וֹשׁ [] יּוֹ תּשׁשׁ זּ , כּ [] יּוֹ בּוֹ גּ" ().

, - , 12: "וֹ וֹשׁ פּ, אָ כּ " (), 4: "שׁשׁ כּכּ זּ ", 10: "בּוֹ בּיִקּוֹ צּ שׁ בּ ", 16: " לּ בּ בּשׁ פּ", 24: "שׁ בּ, וּוּ ".