חכם בעיניו = החושב שהוא יודע ללמוד או ללמד

קוד: חכם בעיניו= בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל:

חכם בעיניו הוא אדם שמתייחס לעצמו כחכם למרות שאינו חכם. בדרך-כלל זהו כינוי גנאי:
חכמה היא הכישרון ללמוד וללמד; בניגוד לכישרונות שכליים אחרים, זהו כישרון שתלוי בזולת, ולכן אף אדם לא יכול לדעת שהוא חכם - רק אנשים אחרים, שלומדים ממנו או מלמדים אותו, יכולים לדעת אם הוא חכם. לכן האדם צריך להיזהר שלא לייחס לעצמו תכונה זו.

מקורות נוספים

בדיאלוג של אפלטון "סופיסטן" אפלטון דן בדמות הסופיסטן ואומר עליו כי הוא:

1. "צייד של צעירים עשירים המשתכר בצידו".
2. "בחינת סוחר במדעים שצורכתם הנשמה".
3. "בחינת רוכל באותם צרכים עצמם".
4. "כמוכר מעשי ידי עצמו, בתחום המדעים".
5. "מעין אתליטיס בויכוחי דברים, באותו תחום שנתייחד לאמנות האריסטיקה".
6. "מטהר הנשמה מסברות החוסמות את דרכי הלימודים".

(כל כתבי אפלטון, כרך ג', עמ' 204-205).

נראה שדמות 'החכם בעיניו' היא כעין דמות הסופיסטן של אפלטון, המכביר מילים בלי לדעת בעצם דבר (חגי הופר, אפלטון והתנ"ך).

ראו גם: בעיניו = מנקודת מבט אישית-סובייקטיבית.

תגובות