חסיד = העושה מעבר לחובתו

קוד: חסיד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בימינו כשאומרים "חסיד" מתכוונים במיוחד לאדם שמבטל את עצמו בפני רבי או אדמו"ר. אבל בתנ"ך יש למילה זו משמעות אחרת לגמרי: המילה "חסיד" באה מ"חסד", שמשמעו: לעשות טוב יותר ממה שחייבים, ולתת עזרה יותר ממה שמגיע.

חסידים בין אדם לחברו

חסידים בין אדם לה'

ה' נותן לחסידים יחס מיוחד

אנשים שנקראו "חסיד"

ה' נקרא חסיד

פסוקים נוספים


ראו חסיד, צדיק וחכם

תגובות