ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לב

1 לדוד משכיל אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה.
2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה.
3 כי-החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל-היום.
4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה.
5 חטאתי אודיעך ועוני לא-כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה.
6 על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו.
7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה.
8 אשכילך ואורך בדרך-זו תלך איעצה עליך עיני.
9 אל-תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג-ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך.
10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו.
11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל-ישרי-לב.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות