האם למילים יש השפעה מאגית על המציאות?

קוד: כוח הדיבור בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: מחברים שונים

אל:

  • יש אנשים שמאמינים, שברכות וקללות משפיעות באופן מאגי, בלי קשר לכוונת המברך או המקלל; לפי דעתי, ברכות וקללות הן כמו תפילות - המברך למעשה מבקש מה' שיעזור, והמקלל למעשה מבקש מה' שיפגע; וכמו כל תפילה - משמעותה תלויה בכוונה, ולא במילים עצמן: