> > > > > > >
> > > > >

" "

: " " "

:

:

:

Based on: Biblical Economics, by Rev. Archer Torrey, published in 1985 by the Henry George Institute, http://landreform.org/be1.htm.

1. . . - , . - - , , - :

23-28: " , . . ' . [] ' . . ".

. ', . ? " "?!

2. 29-34: " . ' . . . ' . [] ' ".

: - ; - , . ?

. , :

3. 22: " : ' , "

' , .

. , , :

4. 1-13: " , . ' , '. ' ' '...  ' ! '.... ' ' ..."

, , "" , " ". - - ? ?

5. 17-26: " ' . . : ': ?! : ': , ...

' . ' ..."

, , - . " " ' . / ?

6. , . , , :

25-26: " [] ' , ' : ' ', ''. '".

:

26-28: " . [] . ."

- ?

7. (" -) , . , , :

1: " [] ' . . . . . "

- . ?

8. , , , , 16: " , ; , " ? , ; , !


, - .

9. . :

2: " ' ; ".

' ; .

10. , , :

19: " ? , , " ()

11. , - , ():

10: " , ; , "

:

23-28: " , , .   .   .   .   .   "

12. , , :

54: " , "

13. , , :

14: " ' "

14. , . :

4: " , "

, ! , - ()!

"" - " " 7 7 . , :

28: " ".

(" ").

15. , :

6: " , " ()

?

16. , . , , . , , , . , , - :

3-4: " ' . : , [],   . ' '".

- " " - , !

17. , :

24: " , . ."

, ; . - . , - . 

18. , . , " ", . ', , :

4-9: " , .    ' , '.   , '.   ' ' .   '.   ."

, - . ' - . , :

19. 10-18: " ' .     ... . ... . ' ".

, : , , - ! -, - , , !

, , ; , : " , , , " (", ). - - ( ).

20. - , ':

1: " ' ' '". 

21. , , . - , . , :

4: " "

34: " , "

22. - :

7-8: " ' ! , , , , '" ().

23. - , ; - - :

24: " ' ' '; "

: , .

- , , - . .

1. , , ! , - " "! , ! - - -6 " . , , , . -, - .

- . , - .

, : - "" . , . , , , .

2. , , ! , - . . , , . - (, ", ) - .

3. , , , ; " - ! , - , : " ' !".

, - , , . , , ; !

4. , , -, . - .

5. , , ; 

6. , , . , - - ; . .

7. . . -, , :

2: " , "; - , : " ". 

, , , 8: "! , , ! !" ().

, , - , 9: " ".

, ' :

14: " , ; , , ."

, : 

18: " , ; "

, , , 70: "יּשׁוּ כּ יּ וּ שׁ שּׁוֹ נּ , יִשׂ ".

, , 3: "לּ שׁ מּ שׁ שׁוּ בּוּשׁ וּ וּ שׁוּ שׁ בּזּוֹ יִשׂ כּ יּ נּ וּ שׁ".

, , 3-5: "שׁ שׁ : שׂוּ וּוּ וּתּוּ וּ , בּ. שׁ שׁ וּ דּ מּ שׂוּ וּוּ תּ כּשׂ אַוּ בּשׂוּ כּ בּוּ נּ וּ שׁ בּוּ בּוּ שׁ בּוּ בּשׁוֹ וּ וּשׂוּ וּוּ ".

, , .

, , . " " , 11: "שׁוּ כּיּוֹ שׂ כּ וּתּ וּאַ כּ דּ תּוֹשׁ יּ שׁ אַתּ שׁ בּ!".

, 17: "יּשׂוּ קּ שּׁ שּׁ כּוֹ יּשׁוּ סּכּוֹ, כּ שׂוּ שׁוּ בּ וּ כּ בּ יִשׂ יּוֹ וּ, תּ שׂ גּוֹ " (). : " ?!   , :   ,    .   ( , ) " ' " - : , " ( :). ! , : ", , . , (: / " , '"). , , , , " " .

: http://tora.us.fm/tnk1/messages/landreform.doc