שחרור קרקעות ביובל

קוד: שחרור קרקעות ביובל

סוג: מצוות_זמן

מאת:

אל: