צדיקים ורשעים לאורך זמן

קוד: צדיקים ורשעים לאורך זמן בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה", אימרה של הרב יהושע וייצמן שהפכה לסיסמה של מתנגדי ההתנתקות המתונים.

ואכן, פסוקים רבים בספר משלי מלמדים, שהצלחת הרשעים היא זמנית, והצלחת הצדיקים היא נצחית:

תגובות