כיסוי פשע - אהבה

קוד: כיסוי פשע - אהבה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

שני פסוקים בספר משלי יוצרים משוואה דו-כיוונית בין הבלגה לבין אהבה:

שני הפסוקים הקודמים התייחסו לאדם שמכסה את פשעי חברו ומתעלם מהם; כמובן, אין בכך שום היתר לאדם לכסות על פשעי עצמו, כמו שנאמר:

תגובות