ביטויים בספר משלי

קוד: ביטויים בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: סגלות משלי