מצרף - לכסף, וכור - לזהב, ו-

קוד: מצרף לכסף וכור לזהב בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

למחיקה - ראו משלי כז21.

תגובות