קיום מצוות בספר משלי

קוד: קיום מצוות בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי