כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף

קוד: ביאור:משלי א17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

המורה, המנסה לשכנע את תלמידיו שלא יתחברו עם אנשים שמבטיחים להם כסף קל, משתמש במשל:

משלי א17: "כִּי חִנָּם מְזֹרָה הָרָשֶׁת בְּעֵינֵי כָל בַּעַל כָּנָף"

מְזֹרָה = מהשורש זרה שמשמעו פיזר;

מזורה הרשת = הרשת פרושה ומפוזרת על הארץ, או: גרגרי אוכל פזורים על הרשת.

חנם מזורה הרשת = הרשת, וגרגרי האוכל שעליה, מפוזרים בחינם - רק צריך לבוא ולקחת; "השתדלות קטנה - רווחים גדולים!"

בעיני = מנקודת מבט סובייקטיבית; המילים "חנם מזרה הרשת" לא מתארות את המצב האמיתי, אלא את המצב כפי שנראה בעיניהן של הציפורים - בעיני כל בעל כנף.

הציפורים חושבות שמציעים להן אוכל בחינם, אבל זה "חנם" רק בעיניהן; המציאות היא שונה -

משלי א18: "וְהֵם לְדָמָם יֶאֱרֹבוּ, יִצְפְּנוּ לְנַפְשֹׁתָם"

והם
= הציידים, שפרשו את הרשת ופיזרו עליה את גרגרי האוכל;

לדמם = לחייהם של העופות, בעלי הכנף;

והם לדמם יארובו = הציידים אורבים לחייהם של העופות; הם שמו את הרשת במטרה ללכוד עופות ולהרגם.

צפן = הסתיר, נפש = החיים.

יצפנו לנפשותם = הציידים מסתירים את עצמם במארב כדי לקחת את חייהם של העופות.

זה נראה חינם אבל המחיר הוא גבוה מאד - המחיר הוא דמם של העופות, נפשותם.

והנמשל הוא:

משלי א19: "כֵּן אָרְחוֹת כָּל בֹּצֵעַ בָּצַע, אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח"

בוצע בצע = החושב רק על התועלת האישית שלו.

כך הוא גורלו של כל אדם אשר בוצע בצע = מתייחס רק לרווחים שהוא מצפה להפיק מהעסקה, ומתעלם מכל שאר השיקולים.

את נפש בעליו יקח = הכסף הקל ייקח את נפש האדם לאחר שהשיג אותו, כלומר, לאחר שהאדם ייכנס לעסק, הוא יפסיד את חייו.

מקורות פירושים נוספים

את נפש בעליו ייקח

1. פירשנו שהנושא של פסוק 19 הוא הנער, האדם שמתפתה להצטרף לכנופיה מתוך רצון להרוויח כסף ("חינם"); הוא ה" בוצע בצע ", ואותו בצע שהוא רודף אחריו ייקח את נפש בעליו, כלומר יביא לבסוף למותו של הנער: "את נפש בעליו הוא יקח - נפש עצמו, שנעשה עכשיו בעל הממון שגזל מחבירו" (רש"י). לפי זה, מטרת הקטע היא ללמד, שהמצטרף לשודדים מסכן את חייו.

ויש שפירשו שהכוונה ל נפש במובן מושאל - האישיות העצמית של האדם: "גם את נפשו שלו יקח, את עצמו ועצמיותו. כשאדם הולך אחרי רצונותיו, דחפיו ותאוותיו, הוא מאבד את עצמו, הוא נותן לדברים החיצוניים לו להשתלט עליו... שלמה המלך מלמד אותנו כלל חשוב ביחס לעולם הפשע: "קל להכנס קשה לצאת". כשהאדם נגרר לבצוע בצע, "רק ליום אחד" ו"בחיי שכשאעשה קצת כסף אהיה ישר", יהיה לו קשה מאוד לצאת משם. יהיה לו קשה מבחינה טכנית, כי הוא קשר קשרים וחייב טובות וכדומה, יהיה לו קשה כי כבר התרגל להרוויח כסף בצורה "זולה ומהירה", ויהיה לו קשה בעיקר כי הנפש שלו הושחתה, כי הנשמה שלו כבר נלקחה על ידי הבצע." (אורי בירן, "בצע נפש" - פירוש שני, אתר כיפה).

2. ויש שפירשו שהנושא הוא השודד, מנהיג הכנופיה; הוא ה" בוצע בצע ", והוא - השודד - ייקח את נפש בעליו, כלומר ירצח את האדם התמים שאותו הוא רוצה לשדוד: "כן הדרך של הגזלן, לעשות תחבולות לבל ירגיש מי בו להישמר ממנו, ואחר-זה יגזול העושר, וגם יקח נפש בעל העושר למען לא ייוודע" (מצודת דוד); לפי זה, מטרת הקטע היא ללמד, שהשודדים לבסוף יהפכו לרוצחים: "כשאדם מעמיד את רווחיו הפיזיים, הגשמיים, במרכז, הוא מאבד את הרגישות הפשוטה לאנשים אחרים, את ההכרה בכך שיש יישויות ועצמים בעולם חוץ ממנו. אדם שמרגיש עצמו כחזות הכל, לא מרגיש את האחר אלא רק את ממונו, את מה שיכול להרוויח ממנו, וממילא יש לחשוש שגם יפגע בו, שאת נפש בעליו של הממון יקח" (אורי בירן, "בצע נפש" - פירוש ראשון, אתר כיפה).

 • אולם, השודדים בקטע זה כלל לא מנסים להסתיר את העובדה שהם גם רוצחים - זה הדבר הראשון שהם אומרים, משלי א11: "אם יאמרו 'לכה איתנו, נארבה לדם, נצפנה לנקי, חינם'".
שני הפירושים הללו נמצאים בתלמוד, בפירוש על פסוק מקביל שנזכרו בו המושגים בצע ונפש, איוב כז8: "כִּי מַה תִּקְוַת חָנֵף כִּי יִבְצָע, כִּי יֵשֶׁל אֱלוֹהַּ נַפְשׁוֹ": "רב הונא ורב חסדא: חד אמר: נפשו דנגזל, וחד אמר: נפשו של גזלן" (בבלי בבא קמא קיט., בבא מציעא קיב.).

3. ויש שלמדו מכאן, שכל שודד הוא למעשה קצת רוצח, כי האדם משקיע חלק מחייו כדי להשיג רכוש, ומי שלוקח ממנו את רכושו, כאילו לקח לו את אותה פיסת חיים שהשקיע בהשגתו: "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה - כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח" (רבי יוחנן, בבלי בבא קמא קיט., ויקרא רבה כב ו, רש"י על שמואל ב יב ה).

פסוקים דומים וקשורים

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • "ואמר ר' יהושע בן לוי: מנין שאפילו עופות מכירין בצרי העין? שנאמר כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף" (סוטה לח ב), "לעיל מיניה משתעי בצרי עין: נארבה לדם וגו' כל הון יקר נמצא וגו' כי חנם מזורה הרשת לשון יזורה על נוהו גפרית, כך דרכם של ציידים לזרות חטים ושעורים ברשתם כדי שיבואו העופות לאכול, ואלו צרי העין חנם מאבדין מזונות שזורין ברשתם בעיני כל בעל כנף, שאף הן מכירין בהן ואין נהנין ממזונותיהן:" (רש"י שם).
 • אורחות צדיקים: כגון אדם המחניף לחברו ומדבר עמו דברים מתוקים כדי שיסמוך עליו ויאמין לו, ואחר שיאמין לו ויסמוך עליו הולך עמו ברמאות, וזה כעניין שנאמר: "כי חנם מזרה הרשת,... (cache)
 • ציד עופות,ציד ציפורים: כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף... (משלי, א, יז)...הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש... (משלי, ו, ה)... כדגים הנאחזים במצודה רעה וכציפורים האחוזות בפח כהם ... (cache)
 • מכללת לפשיץ: בחלקו השני של הקטע קורא החכם - "בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם" (טו), ומנמק במה שמצטייר כעונש - "כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף והם לדמים יארבו ... (cache)
 • בעל הכנף - TheMarker Cafe: 25 פברואר 2009 ... משלי א יז כי-חנם, מזרה הרשת -- בעיני, כל-בעל כנף. מרחב המחיה שלי הולך ומצטמצם. מצד אחד החקלאים מתפשטים על יותר ויותר אדמות, ומצד שני יותר ... (cache)
 • Kollel Yom Rishon: בעיני כל בעל כנף.)14. חיד. א". המספר. שבח אדם בחכמה. או עושר או בנים וכיוצא. חייב. לברכו שלא ישלוט בו עין הרע ואם נותן עין הרע בחבירו כן ינתן בו ... (cache)
 • באורי אגדות סוטה: וזה פירוש הכתוב "כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף", שמרגישים בעלי כנף כאשר הוא חנם מזורה הרשת ואין כוונתו רק לצוד, אם לא שהוא אדם שאינו מקפיד על המזון כ"כ ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - צרוּת עין בתורה: ... שזורים ברִשתם בעיני כל בעל כנף, שאף הן מכירין בהן ואין נהנין ממזונותיהם ... פסוק י"ז) כי חִנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, כלומר שהם מרגישים כי חִנם ... (cache)
 • היה נראה י בבגדים חור גו מוטנ ואם לאן היה ר ן ^ ף הקמח: (השלי א) כי חנם הזורה הרשת בעיני כל בעל כנף ג€¢. הרין והמשפט הנטוי על העשה בני אדם יהשיל לרשח כהו. שאמרו דל (אבוח פג) הכל נתון בערבו! והצורה פרושה ... (cache)
 • עין הרע - הרב שמעון דהן (הרב שמעון דהאן) קבלה גאולה משיח סגולות...: כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. כנגד צרי עין אמר שלמה מקרא זה. שאפילו עופות ודגים אינן נכנסין למצודתן של צרי עין, לכך נאמר, בעיני כל בעל כנף.... (cache)
 • משלי כ"ט: יסר בנך ויניחך/ יהודה איזנברג: "בני, אל תלך בדרך אתם. מנע רגלך מנתיבתם... כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף..." דומה אתה, אומר שלמה לבן הצעיר, לעוף המתפתה לאסוף גרעינים ברשת. ... (cache)
 • רשע, למה תכה רעך?: אלימות בתקופת המקרא: 24 מאי 2004 ... לרע ירוצו וימהרו לשפוך-דם: כי-חינם מזורה הרשת בעיני כל-בעל כנף: והם לדמם יארובו יצפנו לנפשותם: כן אורחות כל-בוצע בצע את-נפש בעליו יקח: ... (cache)
 • משנה מסכת אבות פרק א: ואלו צרי העין חנם, מאבדין מזונות שזורין ברשתם בעיני כל בעל כנף, שאף הן מכירין בהן ואין נהנין ממזונותיהן: כי כמו שער בנפשו - שער זה על כרחנו לשון פעל הוא, ... (cache)
 • ששת כותב על - TheMarker Cafe: משלי א יז כי-חנם, מזרה הרשת-- בעיני, כל-בעל כנף. מרחב המחיה שלי הולך ומצטמצם. מצד אחד החקלאים מתפשטים על יותר ויותר אדמות, ומצד שני יותר ויותר בדווים נודדים ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: א"ר יהושע בן לוי מנין שאפילו עופות מכירים בצרי עין שנאמר כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. והם לדמם יארובו וגו'. א"ר לוי אלו בעלי לשון הרע מי גרם להם, ... (cache)
 • Talmud Babli, Sotah: ... לוי מנין שאפי' עופות מכירין בצרי העין שנאמר (משלי א) כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף ואמר רבי יהושע בן לוי כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו שנאמר (משלי ... (cache)
 • ספר עשרה מאמרות - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ... וזה פרטן גדולה קודמת ומשובחת ומעולה בכולן היא אקונין ראשונה האדם באדם צלם עליון בן המלך מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעיני כל בעל כנף אופן חיה ושרף וכוללת ... (cache)
 • --א--: כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. נגד אויב. Hebrew Amulets P. 132. משלי א', י" ז. כחת. כתר חכמה תפארת. הקמיע העברי ע' 206 ...
 • The Floppy Hat ֲ» Blog Archive ֲ» Double Entendre in Proverbs 1.11-18: והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם. English: ג€�These people lie in wait for their own blood/they set an ambush for their own lifeג€� ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: כמו בשיר הקודם: "והם לדמם יארבו יצפנו לנפשותם" (א, יח). הבן הצעיר רואה את התענוגות הצפויים לו, אך לא את הסכנות. הפסוקים האחרונים בקטע כד-כז, מובאים כמעין ... (cache)
 • לונ {ו} שוחט השור מכה איש וטי {ו} שוחט השור מכה איש וגו' מינ {ו...: לונ לטרף טרף כאדם אכל כן ארחות כל בצע בצע כנפש בעליו. וטי לטרף טרף כאדם אכל כן אורחות כל בוצע בצע את כנפש בעליו. מינ כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ... (cache)
 • ש ל מ ה הטלף דרלקט זלך אויס אין םפליכט ל צ י ן ן 83: לנפשותם כן ארחות כל בצע בצע את נפש. דער טענש אג€¢ יז) בעליו יקה (משלי. גלט קיץ אנטדל אין. נעמט. מאם. אאבצעסטמע, עראיז איממער פאר זלף ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: "כן ארחות כל בצע בצע, את נפש בעליו יקח". לא ברור לנו מה היתה מידת הצלחתו של האב, אך מענין השלוב בין ביטוי ההתרגשות וההגיון והנימה הרכה בה נקט האב. ... (cache)

 • מטעי משה לב: כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח מד נפשו של גזלן. דכתינ אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני. בשער כי ה יריב ריבם וקבע את קובעיהם ג€¢נפש ... (cache)
 • אונאת דברים - מקורות: א"ר יוחנן: כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה - כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר: כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח, ואומר: +ירמיהו ה'+ ואכל קצירך ולחמך. ... (cache)
 • פרשת כי תצא - איסור הלנת שכר שכיר - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... דל הוא ואל תדכא עני בשער" וכתיב "כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש". ומאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב (משלי א') "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח". ... (cache)
 • מערכי משלי xv: בן ארחית כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח. פורע מוםר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב. (א. ט). (טו כ3). כי בעד אשד, זונח עד ככר לחם ואשת איש. אוילים אולת ... (cache)
 • סנהדרין ו: ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה' (ו'בוצע' לשון גזילה, דכתיב (משלי א,יט) 'כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח'). רבי מאיר אומר: לא נאמר 'בוצע' אלא כנגד יהודה, ... (cache)
 • רשבלזלחלטמ: ואמר כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו של. אותו בצע. יקה. ואומר מה תקוות חנף כי יבצע כי ישל. אלוקי נפשו. מדד, כגגד מדד.. ומה בצע בדמי הוא בדרך ... (cache)
 • Weekly Torah Portion -- Vayikra: ידעתי את האיש ואת שיחו איש חמודות בוצע בצע, את נפש בעליו יקח לשלול שלל ולבוז בז, חמת מלך מלאכי מות יתר ידו ויבצעני, ומי יאמר ... (cache)
 • מדינת ישראל: כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר: "כן ארחות כל בוצע בצע , את נפש בעליו יקח". ואעפ"כ אם לא היתה הגזלה קיימת, ורצה הגזלן לעשות תשובה, ... (cache)
 • פרשת אחרי מות: (משלי א): כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח. (יואל ג): מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. (שמואל ב כא): ויאמרו אל המלך האיש אשר כלנו ואשה דמה לנו ... (cache)
 • נח תשסד: וא"ר יוחנן כל הגוזל שוה פרוטה מחבירו כאלו נוטל נשמתו הימנו שנאמר (משלי א) כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח, ומאן דגזל ועבד תשובה ומהדר גזילה למריה מכפר ... (cache)
 • Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 יחסי אבות ובנים בספר משלי דף 2 מתוך 6...: "כן ארוזות כל בצע בצע, את נפש בעליו ג– קח". לא ברור למ מה היתה מידת הצלחתו של האב, אך מען. השלוב בין ביסֲ¡, ההתרגשות וההגיו! והנימה הרכה בה נקט האב. ... (cache)
 • מדרש תנחומא - נח: ... כל הגוזל שוה פרוטה מחבירו כאלו נוטל נשמתו הימנו שנאמר (משלי א) כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח, ומאן דגזל ועבד תשובה ומהדר גזילה למריה מכפר ליה, ... (cache)
 • המאבק נגד הסכם המאחזים - Flix Video: ה`עסקנים` הללו הינם סוכנים עליהם אמר שלמה המלך ע`ה זיע`א ``כן ארחות כל בוצע- בצע , את נפש בעליו יקח `` הם מוכנים למות למען פרוטה וזה מה שהם שווים! ... (cache)
 • הסוגה: "כן ארחות כל בצע בצע, את נפש בעליו יקח". לא ברור לנו מה היתה מידת הצלחתו של האב, אך מענין השלוב בין ביטוי ההתרגשות וההגיון והנימה הרכה בה נקט האב. מסופוטמיה ... (cache)
 • תקנת השבים ב: וזה לשון הרמב"ם [52]: 'כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו [53], שנאמר "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח" [משלי א, יט]. ... (cache)
 • מדרש רבה - אחרי מות: ... קריין סגין שנאמר שוחט השור מכה איש (יחזקאל יט) וילמד לטרף טרף אדם אכל (משלי א) כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח (יואל ג) מחמס בני יהודה אשר שפכו דם ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: א"ר יוחנן: כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה - כאילו נוטל נשמתו ממנו, שנאמר: "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח" (בבא קמא דף קיט ע"א) ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - קדשים: ומאן דאמר נשמתו של נגזל דכתיב כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח. ואידך אמר לך בעליו דהשתא. ואידך נמי הכתיב וקבע את קובעיהם נפש, מה טעם קאמר מה טעם וקבע ... (cache)
 • זה שש שגים אשר אנכי מתגודד פה ברלין קףית מלך רב, פ ת ח ד ב ר: כי מלח תהי אחריהם, את נפש בעליו יקח הרע הזה, באד. האטד עליהם את פיה, בתמדון לבב יכרע ישכב שם יפול. החוטא בנפשו ג€¢ נם עינינו ראוולא זר צעירי ימים רבי ... (cache)
 • פרשת תזריע - מצורע - הפטרה לשבת ראש חודש - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... (יחזקאל י"ט) "וילמד לטרף טרף - אדם אכל"; (משלי א') "כן ארחות כל בוצע בצע ג€“ את נפש בעליו יקח"; (יואל ד') "מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם"; ... (cache)
 • דברים פרק טו: ובעל, כמו והחכמה תחיה בעליה (קהלת ז, יב), את נפש בעליו יקח (משלי א, יט). והטעם, מי שהדבר ברשותו. ישה - פועל יוצא, והלוקח יקרא נושה בו. ... (cache)

תגובות