מידת הזהירות מצרות חומריות ורוחניות

קוד: מידת הזהירות בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי

תוספות ותגובות