קרוב לעין - קרוב ללב

קוד: ביאור:משלי ד21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי מלמד שיש להשתמש בחושים כדי לזכור את התורה:

משלי ד20-21: "בְּנִי! לִדְבָרַי הַקְשִׁיבָה, לַאֲמָרַי הַט אָזְנֶךָ. אַל יַלִּיזוּ מֵעֵינֶיךָ, שָׁמְרֵם בְּתוֹךְ לְבָבֶךָ"

לדבריי הקשיבה, לאמריי הט אזנך - אל תסתפק בקריאה שקטה; פתח את האוזניים ושמע!

נלוז = עקום ונסתראל יליזו מעיניך - אל תתן לדבריי להיסתר מנגד עיניך, אל תסתפק בשמיעה עיוורת; פתח את העיניים וראה!

לב = מקום המחשבות;   שמרם בתוך לבבך - אם תעשה כך תצליח לשמור ולזכור את התורה בלבך. חז"ל פירשו את הפסוקים כפשוטם: יש לקרוא את דברי התורה בקול רם כדי להפעיל את חוש השמיעה, וכן לכתוב אותם כך שיהיו תמיד מול העיניים.

מקורות ופירושים נוספים

הפסוקים מדברים על החובה לזכור ולהיזהר משכחה. ישנם שני סוגים של שכחה: שכחת העיקר ושכחת המקרה. יש אנשים ששוכחים את עיקר הדין, למשל, שוכחים את המשמעות של יום השבת; ויש אנשים שזוכרים את עיקר הדין אבל שוכחים באיזה מקרה הם נמצאים, למשל, שוכחים שהיום שבת או שוכחים שמלאכה מסויימת אסורה. לפי ההלכה, דינם של האחרונים חמור יותר! מי ששוכח את עיקר הדין, ועושה מלאכות רבות בשבתות רבות, יצטרך - כשייזכר - להביא רק קרבן חטאת אחד; אך מי שזוכר את העיקר ושוכח את המקרה, ועושה מלאכות רבות בשבתות רבות, יצטרך להביא קרבן על כל מלאכה וכל שבת  (ראו משנה שבת ז). דווקא מי שזוכר את העיקר, צריך להיזהר יותר ולשים את הדברים מול עיניו, כך שלא ישכח אותם. לכן הפסוק מקדים את שכחת המקרה לשכחת העיקר: קודם כל אל יליזו מעיניך - ראה באיזה מקרה אתה נמצא, ואז שמרם בתוך לבבך - זכור את העיקר בלבך (ע"פ ר' יונה גירונדי על הפסוק).

רעיון דומה נמצא בדברי דוד המלך בספר משלי, תהלים יט12-13: "גַּם עַבְדְּךָ נִזְהָר בָּהֶם, בְּשָׁמְרָם עֵקֶב רָב. שְׁגִיאוֹת מִי יָבִין, מִנִּסְתָּרוֹת נַקֵּנִי" - הוא מצהיר על עצמו שהוא נזהר לשמור את דברי התורה, ואז מבקש מה' שישמור עליו משני סוגי השכחה - שגיאות (שכחת העיקר), ונסתרות (שכחת המקרה).

קישורים נוספים:


תגובות