משחקי תורה

קוד: ביאור:משלי ח30 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

האם מותר להשתמש בדברי תורה למשחק ושעשוע? על-פי ספר משלי, לא רק שזה מותר, אלא שאפילו ה' נהג כך. כך אומרת החכמה = התורה:

משלי ח30-31: " וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יוֹם יוֹם, מְשַׂחֶקֶת לְפָנָיו בְּכָל עֵת. מְשַׂחֶקֶת בְּתֵבֵל אַרְצוֹ, וְשַׁעֲשֻׁעַי אֶת בְּנֵי אָדָם ":

התורה היתה משחק ושעשוע לה', ולכן גם בני האדם בתבל יכולים להשתמש בה למשחק ושעשוע: " וכשאתה מייגע את עצמך בתורה, השתעשע בה, שמצינו שאמרה תורה: " ה' קנני ראשית דרכו... ואהיה שעשועים יום יום... ", הנה לך, כי ה' ברוך הוא היה משתעשע בה, ויש לך לעשות כן, וזהו שנאמר: " משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם ", רוצה לומר, כאשר היתה התורה שעשועים להקב"ה קודם יצירת העולם, כן תהיה משחקת בתבל אחרי שנברא העולם, ושעשועים לבני אדם " (הרב יונה גירונדי על אבות ב יד) .

מקורות ופירושים נוספים

ישנם מקורות נוספים המלמדים על חשיבות הבדיחות בלימוד תורה, בתנאי שלא מדובר בליצנות.

משורר תהלים מזכיר כמה פעמים שהוא משתעשע בתורה:

  • תהלים קיט70: " טָפַשׁ כַּחֵלֶב לִבָּם אֲנִי תּוֹרָתְךָ שִׁעֲשָׁעְתִּי "
  • תהלים קיט77: " יְבֹאוּנִי רַחֲמֶיךָ וְאֶחְיֶה כִּי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי "
  • תהלים קיט92: " לוּלֵי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי אָז אָבַדְתִּי בְעָנְיִי " ( פירוט)
  • תהלים קיט174: " תָּאַבְתִּי לִישׁוּעָתְךָ ה' וְתוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי "

בפסוק 30 אפשר לפרש שהתורה נמשלת לילדה, שאביה משחק ומשתעשע עמה (כמו בפסוק " הבן יקיר לי אפרים? אם ילד שעשועים ? "), ומטרת הפסוק היא להראות עד כמה ה' אוהב את התורה - כמו את בתו היקרה והיחידה (רש"י, מצודת דוד, מלבי"ם) .

בפסוק 31, יש שפירשו משחקת בתבל ארצו = התורה היתה צוחקת ולועגת לרשעים: " כל דורות הרשעים שהיו מאדם ועד נח ומנח עד אברהם, הייתי משחקת עליהם " (רש"י) .

  • אולם, בפסוק לא נזכרו הרשעים אלא התבל כולה.
ואפשר לפרש שהכוונה שבני האדם עוסקים בתורה והתורה משמחת אותם - " אני היא המשמחת אנשים בתבל ארצו, ושעשועי הוא עם בני אדם , רוצה לומר, המה שמחים בי ואני בהם " (מצודת דוד) .

אז אם חלק מהפירושים בספר זה נראים לכם כמו בדיחה, ייתכן שהם אכן בדיחה - לקיים מה שנאמר " משחקת בתבל ארצו, ושעשעי את בני אדם ".

ו... נעבור לפרסומות

ברוח הפסוקים שקראנו, ניתן למצוא באתר הניווט בתנ"ך:
לקיים מה שנאמר " משחקת בתבל ארצו, ושעשעי את בני אדם ".

תגובות