חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר

קוד: ביאור:משלי יג24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יג24: "חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ - שׂוֹנֵא בְנוֹ, וְאֹהֲבוֹ - שִׁחֲרוֹ מוּסָר"

אב אשר חושך - מונע מבנו את שבט הסמכות, ואינו מוכן להטיל עליו משמעת, כאילו שונא את בנו, כי הוא מונע ממנו את המסגרת והגבולות החשובים להתפתחותו הנפשית;   ולעומת זאת - 

אב אשר אוהב את בנו, מייסר אותו במעשים או במילים בשחר חייו (בילדותו), כדי להסיר ממנו מידות והרגלים רעים שעלולים להזיק לו בהמשך חייו.

סגולות

לפני כמה שנים היה לי מחשב נייד. פעם אחת, כשהייתי בטכניון, השארתי את המחשב על השולחן במשרד ויצאתי לשירותים. כשחזרתי ראיתי שם את אחד המרצים, שותפי למשרד, והוא אמר לי "זה מאד לא טוב להשאיר מחשב נייד על השולחן. הרבה אנשים עוברים פה ומישהו היה יכול לגנוב לך אותו. רציתי להחביא לך את המחשב כדי ללמד אותך לקח, אבל בסוף החלטתי לוותר על זה כדי שלא לצער אותך".

לאחר זמן מה, השארתי את המחשב בילקוט, בחדר שלי במגורים בצבא, ומכיוון שמיהרתי לצאת - לא סגרתי את הילקוט. כשחזרתי, המחשב לא היה שם, ולא מצאתי אותו עד היום.

אני בטוח שאם אותו מרצה היה מחביא לי את המחשב, כמו שחשב לעשות, הייתי מזדעזע ומשביע את עצמי לשמור טוב יותר על המחשב מכאן ולהבא.

אמנם, עד כמה שידוע לי, ע"פ ההלכה אסור לגנוב, גם לא כדי לחנך - זה נכלל באיסור הכללי "לא תגנוב"; כך שהמרצה נהג כהלכה. ובכל זאת למדתי משהו מהאירוע - למדתי שלפעמים, דווקא מי שמייסר אותי, מועיל לי לטווח ארוך יותר ממי שמתחשב בי.

דקויות

חשך (חסך) = לא נתן;   חושך שבטו = מונע מבנו את השבט.

בהקבלה בין שני חצאי הפסוק, שבט מקביל אל מוסר;   ניתן לפרש את הפסוק לפי כמה משמעויות שונות של המילה שבט ו כמה משמעויות שונות של המילה מוסר:

1. שבט = מקל שמכים בו, מוסר = ייסורים. לפי זה הפסוק מלמד על חשיבותם של העונשים המכאיבים - גישה שהיתה רווחת בחינוך הילדים והתלמידים עד לפני דור או שניים: "המונע מבנו שבט מוסר, הנה לשנאה תחשב, כי סופו יצא לתרבות רעה וימות בעונו... האוהב את בנו, מייסרו בעת השחר" (מצודות). פירוש זה מתאים גם ל משלי כג13-14: "אַל תִּמְנַע מִנַּעַר מוּסָר, כִּי תַכֶּנּוּ בַשֵּׁבֶט לֹא יָמוּת. אַתָּה בַשֵּׁבֶט תַכֶּנּוּ, וְנַפְשׁוֹ מִשְּׁאוֹל תַּצִּיל" (פירוט).

הפסוק אינו אומר שצריך תמיד להשתמש בעונשים גופניים, אלא רק שלא צריך לחשוך ולמנוע אותם. פסוקים אחרים בספר משלי מלמדים שהדבר תלוי באופיו של הבן - ייסורים גופניים מתאימים לבן כסיל אך לא לבן חכם או נבון (ראו דרכי ענישה בספר משלי). אם כך, ייתכן שהשינוי בגישה החינוכית בימינו נובע מהעליה ברמתם השכלית של הילדים - היום יש פחות ופחות ילדים כסילים שראוי להכותם. וכפי שהסברנו למעלה, העונשים הגופניים אכן היו ראויים במיוחד לבניו של דוד - אמנון שאנס את תמר, אבשלום שרצח את אמנון, ואדוניהו שהתנשא והמליך את עצמו לפני מות אביו. 

ויש שפירשו: "השונא, הוא שהגיע למצב שכבר צריך להכותו והוא נמנע מכך מתוך חוסר יכולת לעמוד מול בכייתו. האוהב חייב להביא את בנו למצב שלעולם לא יזדקק להכותו, אלא יקדים תמיד להסביר ולהדריך לפני כל בעיה שעלולה להיווצר" (מצאתי ברשת בעילום שם).

2. אולם ניתן לפרש גם במשמעות מושאלת: שבט = משל לסמכות ושלטון, מוסר = ביקורת ותוכחה שמטרתם להסיר תכונות רעות. לפי זה הפסוק מלמד על החשיבות של הצבת גבולות ומסגרות לילדים ולתלמידים: "השבט אינו בהכרח המכות אלא הדרישה, החובה" (יהודה אייזנברג)

3. שבט = משפחה: "חושך שבטו - חושך סביבתו ומשפחתו... לילד יש זמן מרדותו... לא להתנגד למרד זה אלא לראות ולהתחבר לנער כדי שנהיה במחנהו ולא ימרוד בנו - ההורים. אב שאינו נמנה עם מחנה ילדו המורד, מוצא עצמו כחלק ממה שהנער מורד בו, וכך יוצא לתרבות רעה, והאב - סופו ששונא את בנו ומתייסר" (ברק נגבי).

שבט = מקל שמכים בו, משל להפעלת סמכות ואכיפת משמעת;   חושך שבטו - שונא בנו = הורה שמחליט שאינו מוכן בשום אופן לייסר את בנו או להפעיל עליו משמעת, כאילו שונא אותו, כי הוא מונע ממנו את החכמה המגיעה בעקבות הייסורים.

שונא בנו - שני פירושים:

1. כאילו שונא את בנו. אדם החושך שבטו פועל מתוך אהבה, אך למעשה גורם נזק לטווח ארוך ולכן האהבה הזאת דומה לשנאה (מצודות).

2. יהיה שונא את בנו בעתיד. עכשיו, כאשר הוא חושך את שבטו, הוא אוהב את בנו, אבל בעתיד, כשהבן יתקלקל, הוא יראה את מעשיו וישנא אותו: "ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו, שכן מצינו בישמעאל שהיו לו געגועים על אברהם אביו ולא רידהו, ויצא לתרבות רעה, ושנאהו, והוציאו מביתו ריקם" (שמות רבה א א, וכן רש"י על הפסוק).

שיחר = הגיע ראשון, מוקדם בבוקר; ומכאן -

1.  שיחרו = "נותן לו מוסר בשחר של חייו", כלומר בשלב מוקדם, כאשר המוסר עדיין יכול להשפיע עליו: "בילדותו, עת יוכל לנטותו לכל אשר יחפוץ" (מצודות).

2. או: שיחרו = "נותן לו מוסר בכל שחר", בכל בוקר, כלומר בהתמדה ובזריזות: "תמיד לבקרים מיסרהו" (רש"י).

3. או: שיחרו = את עצמו, את האב: "מקדים מוסר עצמו למוסר הילד" (בנימין קבזי).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • חושך שבטו - שונא בנו: כותר: חושך שבטו - שונא בנו. שם הפרסום מקורי: פתגמון: מילון פתגמים. מחברות: ליפקין, שרה; בוהק, חוה. תאריך: 2005. הוצאה לאור: מטח: המרכז לטכנולוגיה חינוכית ... (cache)
 • מאמר: הרב נריה גוטל -חושך שבטו שונא בנו?: היחס להכאת ילדים מורכב: בג"ץ אסר כל הכאה; במסורת היהודית הנושא מורכב ולא חד משמעי; באומות העולם - בחלקם ההכאה אסורה, ויש מדינות "נאורות" בהן עונשי גוף אינם ... (cache)
 • האם היהדות דוגלת בהכאת ילדים?: 5 נובמבר 2006 ... חובבי התנ"ך בוודאי ישאלו כיצד קיים הרב וולבה את הוראתו של שלמה המלך ' חושך שבטו - שונא בנו' (משלי יג, כד). אך הרב וולבה נהג לצטט מנגד מדבריו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - חושך שבטו שונא בנו?!: בית המדרש של Yeshiva.org.il. שיעור נוכחי: חושך שבטו שונא בנו?!; הרב מעביר השיעור: הרב אליקים לבנון; (cache)
 • חוסך שבטו שונא בנוֲ: מאת הרב זמיר כהן (cache)
 • על איסור האלימות בחינוך / אביעד הכהן: על איסור האלימות בחינוך. חושך שבטו שונא בנו?.... שולמית שחר10: "בהסתמך על הפסוק ' חושך שבטו שונא בנו ', צידדו הכל בהלקאה 'מבוקרת', פרט ליוצאים מן הכלל. ... (cache)
 • 'חושך שבטו שונא בנו'? הכאת ילדים: בין 'הלכה'...: 16 ספטמבר 2008 ... פסוק שבמקרא אשר הורה ' חושך שבטו שונא בנו ' הוא שראוי לו להדריך אותנו, ומורשת בית אבא ובית סבא שנהגה בהכאה חינוכית היא היא נר לרגלנו. ... (cache)
 • פרשת בהעלתך: חושֹך שבטו שונא בנו? - פרשת השבוע - אומדיה: ... הכול בימי הביניים, כפי שהיטיבה לתארה ההיסטוריונית שולמית שחר[10]: "בהסתמך על הפסוק ' חושך שבטו שונא בנו ', צידדו הכל בהלקאה 'מבוקרת', פרט ליוצאים מן הכלל. ... (cache)
 • מעריב nrg - חוסך שבטו שונא בנו- שמות - בית מדרש - יהדות: זו היא השאלה שעמדה בפני בעל מדרש רבה, שפתח את ספר שמות בדרשה על נושא זה: "כתיב: חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר (משלי יג). ... (cache)
 • הכאת ילדים (הרב שי פירון) הכאת ילדים משלי פרק יג' פסוק כד': חושך...: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו, הה"ד (משלי יג) חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר, בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חבירו פלוני הכה לבנך ... (cache)
 • דף קשר מספר 541 - פרשת צו: חושך שבטו שונא בנו. "... ראוי להתפלל דירדו גשמים בשבתות ובמוצאי שבתות, באותן העיתים דיוצאים הבחורים לטייל אצל כל פינה בשווקים וברחובות, ואין טוב יוצא ... (cache)
 • אבא'לה: חושך שבטו - שונא בנו.... "בספר משלי יש כמה פסוקים שמסבירים על חשיבותם של הייסורים בחינוך, למשל " חושך שבטו - שונא בנו, ואוהבו - שיחרו מוסר " ועוד. ... (cache)
 • מניעת ענישה גופנית של ילדים- האתגר של זכויות הילד: ראשית, יש לזכור כי הפסוק " חושך שבטו שונא בנו ג€“ ואוהבו שחרו מוסר", אשר מרבים להשתמש בו כהוכחה לתמיכת היהדות בענישה גופנית לקוח, כאמור, מספר משלי, ... (cache)
 • פרשת לך לך: 'חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר'. בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו פלוני הכה ... ומה תלמוד לומר ' חושך שבטו שונא בנו '? ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות, ... (cache)
 • הכאה לשם חינוך: רבנים ופוסקי הלכה בצד חוקרים ומלומדים בתחומי המשפט, החברה והחינוך נדרשו אל הסוגיה הנדונה (ראו למשל: נ' גוטל " חושך שבטו שונא בנו? הכאת ילדים: בין 'הלכה' ... (cache)
 • הרהור בעקבות השביתה וחבר הנאמנים: סתם הערה, זה " חושך שבטו שונא בנו" - (ֲ© משלי וגוגל) וזה מעלה נק' מעניינת אחרת, כמה הקבלות יש בין החלקים של המשפחה לעצים. shac. 20/5/07, 1:08 ... (cache)
 • ענבי הכרם חוקת: אם פעם יש הכרח בעונש יש לדעת: 'חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר' (משלי יג', כד') הרבה דברים הנם בגדר 'שבט': גם מבט זועף, גם העמדת פנים של אכזבה הנם בגדר ... (cache)
 • עולם התנ"ך: ומה ת"ל חושך שבטו שונא בנו? ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות, סוף יוצא לתרבות רעה ושונאהו. שכן מצינו בישמעאל שהיה לו געגועין על אברהם אביו, ולא רידהו ויצא ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: בנוהג שבעולם, אדם שאומר לו חבירו: פלוני הכה לבנך, יורד עמו עד לחייו (אדם ששומע שהיכו את בנו אינו עובר לסדר היום), ומה תלמוד לומר ' חושך שבטו שונא בנו' (כלומר ... (cache)
 • גידול וחינוך ילדים: (משלי יג) "חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר", בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו פלוני הכה לבנך יורד עמו עד לחייו, ומה תלמוד לומר " חושך שבטו שונא בנו"?... (cache)
 • ב"ה גיליון מס' 16 פרשת כי תבוא ט"ו באלול תשס"ו עורכים: נתנאל...: לכן, אם בננו מתנהג לא יפה, מותר לנו לנזוף בו ואף להכותו בעת הצורך ג€“ " חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר". אולם, אין לנו כל זכות על ילדים אחרים. ... (cache)
 • חושך - מאמרים מאתר Reader: והרי ' חושך שבטו שונא בנו '? צריך להרביץ לבן! בפסוקים אנו מוצאים "וארעה את... המכה ואומר לו גדל ג€¦כך נוכל להבין גם את השבט של " חושך שבטו שונא בנו".... (cache)
 • ביד קשה או בפינוק?:)משלי יג(" חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר", בנוהג. שבעולם אדם שאומר לו חברו פלוני הכה לבנך יורד עמו עד. לחייו, ומה תלמוד לומר " חושך שבטו שונא בנו"?... (cache)
 • מדינת ישראל: ... הכול בימי הביניים, כפי שהיטיבה לתארה ההיסטוריונית שולמית שחר10: "בהסתמך על הפסוק ' חושך שבטו שונא בנו ', צידדו הכל בהלקאה 'מבוקרת', פרט ליוצאים מן הכלל. ... (cache)
 • פרשת שבוע - "אמר": 12 מאי 2006 ..."חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר" (משל"י פרק י"ג פסוק כ"ד) ..."חושך שבטו שונא בנו. וכי יש אדם ששונא בנו, אלא מתוך שאין מוכיחו על ... (cache)
 • פרשת שמות - בני ישראל במצרים - גיליונות נחמה ליבוביץ: בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו: "פלוני הכה לבנך" ג€“ יורד עמו לחייו, ומה תלמוד לומר: "חושך שבטו שונא בנו "? ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות, סוף הוא בא לתרבות ... (cache)
 • חברים מקשיבים: חושך שבטו שונא בנו, וכי יש אדם ששונא בנו, אלא מתוך שאין מוכיחו על התורה והחכמה ודרך ארץ עתיד לשנאתו, אבל אם מוכיחו נעשה אוהבו שנאמר ואוהבו שחרו מוסר, ... (cache)
 • גידול וחינוך ילדים: "חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר" (משלי יג). בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו: פלוני הכה את בנך, יורד עמו עד לחייו, ומה תלמוד לומר " חושך שבטו שונא בנו"?... (cache)
 • פאזל - ענישה גופנית לילדים בציבור החרדי?: בספר אחר שלו, כתב הרב ויינברג על הפסוק " חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שִׁחֳרוֹ מוסר" שכוונתו לומר כי "אהבה שאין עמה חינוך אינה אהבה, להפך: כל [תוכחת] מוסר ... (cache)
 • תולדות בס"ד תולדות ג€“ תשס"ט בתחילת הפרשה אנו רואים: ויאהב יצחק את...: נראה שאפשר להסביר את העניין לפי שאלה נוספת: הרי ידוע הכתוב חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר משלי פרק יג פסוק כד ושם רש"י מפרש: סופו ששונא את בנו שרואהו ... (cache)
 • תכנית הלימודים המעודכנת ביחידת הלימוד השלישית,: חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר' (משלי י"ג 24)... ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף יוצא לתרבות רעה ושונאהו... דוד שלא ייסר לאבשלום ולא רדהו בא לידי ... (cache)
 • החינוך במשנת חז"ל- מסורת וחידוש: חושך שבטו שונא בנו. לעיתים נדמה, שכחלק ממצות חינוך, מצווים אנו לנקוט אף באמצעים קשים הכוללים בתוכם ..... כך נוכל להבין גם את השבט של " חושך שבטו שונא בנו".... (cache)
 • אתר המרכזי לכתבי הרב כהנא הי"ד - פירוש המכבי - שמות 1.4: יג:כד): 'חושך שבטו שונא בנו, ואהבו, שחרו מוסר '... ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות [עונש ותוכחה], סוף בא [הבן] לתרבות רעה, ושונאהו [כלומר, האב שונא את הבן, ... (cache)
 • פירוש המכבי על התנ"ך: כך אמרו חז"ל (שמות רבה א:א): "הדא הוא דכתיב (משלי יג:כד): 'חושך שבטו שונא בנו, ואהבו, שחרו מוסר '... ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות [עונש ותוכחה], ... (cache)
 • פרשת תזריע - בניסן עתידין ליגאל: העולה מכאן הוא כי ה' בחר בישראל והבדילם מן האומות אף בנגעים, אשר מטרתם ללמד את ישראל מוסר ולטהרם, שנאמר: "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר" (משלי, י"ג, ... (cache)
 • ענישה גופנית של ילדים: "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר "- הפירושים השונים.............................עמ' 7. 2.3. הסמכות לענישה גופנית על פי המשפט העברי- בחינה ביקורתית. ... (cache)
 • ילדים שמעו: "אין חכם כבעל נסיון" - TheMarker Cafe: חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר משלי יג' כד'. אז נקנה לילד ערכי מוסר,,,,אבל. כי יצר לב האדם רע מנעריו בראשית ח' כא'. אנחנו,ההורים,צריכים לתת לילדינו את ... (cache)
 • כיצד מאמינים צריכים להטיל משמעת על ילדיהם? מה אומרים על כך כתבי הקודש?: למעשה פסוקים רבים בכתובים תומכים בעונש פיזי ג€�חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר" (משלי 13:24) ופסוקים נוספים התומכים בעונש פיזי (משלי 22:15, 20:30). ... (cache)
 • רוב ומיעוט "אחרי רבים להטות" (הפניה: טבלא בע"מ 3 בחוברת) במשפט...: "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר ". הפירוש הרגיל של הפסוק הוא: מי שחושך את ההכאה מבנו, שונא אותו. כלומר, מי שמכה אותו אוהב אותו. ... (cache)
 • אתר הצופה: עיינו שוב בפסוק המלא: "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר "(משלי י"ג כד). לא רק שימוש בשבט, במכות, יביא לתיקון אצל הילד. אהבת הורה לילדו וחינוכו למוסר, ... (cache)
 • סדנאות במשפט העברי: חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר. תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף ח עמוד א. משנה: זרק את האבן לחצרו והרג, אם יש רשות לניזק ליכנס לשם - גולה, ואם לאו - אינו גולה ... (cache)
 • Book madrich lnivchan 2008.indb: 'חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר' (משלי י"ג. בנו מן המרדות סוף יוצא לתרבות רעה ושונאהו... דוד שלא ייסר לאבשלום ולא. רדהו בא לידי תרבות רעה ובקש להרגו ... (cache)
 • תוכנית הלימודים במקרא לבית הספר העל יסודי: 'חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר' (משלי י"ג 24)... ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף יוצא לתרבות רעה ושונאהו... דוד שלא ייסר לאבשלום ולא רדהו בא לידי ... (cache)
 • ב"ה: 'חושך שבטו שונא בנו' - מדיניות חינוכית-הלכתית? משלי. יג, כד: חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר. כב, טו: אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו. ... (cache)
 • קטן: 'חושך שבטו שונא בנו, ואהבו שחרו מוסר ' [690], וכי יש אדם ששונא בנו, אלא מתוך שאין מוכיחו על התורה והחכמה ודרך ארץ - עתיד לשנאותו, אבל אם מוכיחו - נעשה אוהבו ... (cache)

תגובות