סגולות משלי פרק יג

קוד: סגלות משלי יג בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: