יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות

קוד: ביאור:משלי יד12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יד 12: "יֵשׁ דֶּרֶךְ יָשָׁר לִפְנֵי אִישׁ, וְאַחֲרִיתָהּ דַּרְכֵי מָוֶת"

יש דרך הנראית טובה וישרה כאשר היא לפני איש, כאשר האדם נמצא בתחילתה; אולם בחלק מאוחר יותר של הדרך מתברר שהיא מובילה רק אל דרכי מוות.

עצות

בתקופה שבה אנשים רבים דורשים פתרון מיידי למצוקותיהם, כדאי לזכור לחשוב גם על ההשלכות לטווח ארוך:

יש דרך הנראית ישרה (=חלקה וללא מכשולים) כאשר היא לפני איש, כאשר האדם נמצא בתחילתה והדרך מונחת לפניו;

אך אחריתה (= בסופה של הדרך) אין מוצא - כל הדרכים מובילות למוות.

מהי אותה דרך? ניתן לפרש לפי ארבעת העולמות - החומר, הרגש, השכל והנשמה:

1. דרך חומרית - ע"פ הפסוק המקביל, משלי טו19: "דֶּרֶךְ עָצֵל כִּמְשֻׂכַת חָדֶק, וְאֹרַח יְשָׁרִים סְלֻלָה" - העצל חושב שדרכו ישרה, כי היא נוחה וקלה, אך בסופו של דבר הוא נתקל בגדר קוצים ואינו יכול להתקדם (ע"פ רש"י על פסוקנו, פירוש שני).

2. דרך רגשית - כמו בפסוק הבא, משלי יד13: "גַּם בִּשְׂחוֹק יִכְאַב לֵב, וְאַחֲרִיתָהּ שִׂמְחָה תוּגָה" - הצחוק והמשחק נראים כמו דרך ישרה להגיע לשמחה, אך שמחה הבנויה עליהם בלבד עלולה להביא את האדם לכאב לב (כתוצאה ממחלה, או התמכרות, או ריקנות נפשית), ובסופה של שמחה זו - עצבות ומוות רגשי (פירוט). 

3. דרך שכלית - ע"פ הפסוק המקביל, משלי יב15: "דֶּרֶךְ אֱוִיל יָשָׁר בְּעֵינָיו, וְשֹׁמֵעַ לְעֵצָה חָכָם" (פירוט) - האויל (השטחי) חושב שדרכו ישרה, כי אינו בודק לעומק את כל ההשלכות ואינו מוכן לקבל עצות, אך באחריתה של דרך זו הוא עלול להיתקל בצרות ובמוות: "יש דרך ישר לפני איש - מוסב על הנ"ל, שהגם שלפעמים ייטיב דרך אויל בעיניו, מפני שדרך האויל נראה בתחלה ישר, נגד דרך החכמה שבתחלתו נראה שהוא עובר על הקוצים והברקנים כי צריך ללחום נגד התאוה ומדות הנפש הנוטים לרוע... בכל זאת אחריתה דרכי מות. מה שאין כן דרך החכמה, תחלתו קוצים וסופו מישור" (מלבי"ם על פסוקנו).

4. דרך נשמתית - ע"פ הפסוק הקודם, משלי יד11: "בֵּית רְשָׁעִים יִשָּׁמֵד, וְאֹהֶל יְשָׁרִים יַפְרִיחַ" (פירוט) - לפעמים אדם חושב שהוא ישר, אך למעשה הוא "עובר עבירה ואומר 'אין בה עבירה'" (רש"י על פסוקנו, פירוש ראשון); "הקב"ה משפיע להן טובה לרשעים בעולם הזה כדי לטורדן ולהורישן למדריגה התחתונה, שנאמר יש דרך ישר לפני איש (כשרואין הרשעים שלותן - נראית דרכם בעיניהם) ואחריתה (של אותה שלוה - הזמנת) דרכי מות (היתה)" (בבלי קידושין מ ב (רש"י))

"גם אדם שבטוח שדרכו נכונה, עלול להיקלע למבוי סתום, או חלילה ליפול לתהום. גם אם נראה לך שדרכך ישרה, ייתכן שאחריתה היא מות. שלמה פונה לאדם בתביעה: אז מה אם אתה מרגיש שהדרך שאתה צועד בה היא טובה? תבדוק, האם באמת הדרך טובה? מניין באה ההרגשה הטובה בדרך? האם ההנאה שלך נובעת ממקור חיובי? מהו תפקיד ההנאה בחיים, אם בכלל יש לה תפקיד? גם אדם שבטוח בדרכו, יכול להיות שצועד לקראת אבדון, חלילה. אסור להסתפק בהרגשה טובה, בהנאה כשלעצמה, בריגושים חיצוניים. האדם חייב לערער את בטחונו העצמי ולבדוק את דרכו ואת מהלך חייו." (הרב יהושע וייצמן, למה האדם רעב? - אתר ישיבת מעלות).

וכפי שאומר הפתגם העממי, "הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות".

ולכן, לפני שמתלהבים מאנשים שמציעים לנו "דרך לחברה טובה יותר", צריך לחשוב ולהתבונן מה תהיה אחריתה של הדרך הזאת.

הקבלות

ייתכן שהפסוק רומז לדרכו של שמשון, שהתאהב בבחורה פלשתית ואמר להוריו שופטים יד3: "אוֹתָהּ קַח לִי, כִּי הִיא יָשְׁרָה בְעֵינָי"; דרכו זו של שמשון, להתאהב בבחורות פלשתיות, אכן הובילה אותו למוות, אף כי מוות בגבורה ובהתאם לתכנית ה' (חגי הופר על פסוקנו).

ישנם פסוקים נוספים המתחילים במילה יש, והם מעין חידה שנועדה לעורר את הקוראים לחשוב - מה יש? ראו משלי יא24: "יֵשׁ מְפַזֵּר וְנוֹסָף עוֹד, וְחוֹשֵׂךְ מִיֹּשֶׁר אַךְ לְמַחְסוֹר" (פירוט).

פסוק זהה לפסוקנו נמצא בפרק טז, שם ניתן למצוא תשובות אחרות לחידה, משלי טז 25: "יֵשׁ דֶּרֶךְ יָשָׁר לִפְנֵי אִישׁ, וְאַחֲרִיתָהּ דַּרְכֵי מָוֶת" (פירוט).

לפעמים קורה דווקא הדבר ההפוך - אנשים חושדים באדם לחינם, למרות שדרכו ישרה, רק בגלל שהיא נראית להם מוזרה ושונה, משלי כא8: "הֲפַכְפַּךְ דֶּרֶךְ אִישׁ וָזָר, וְזַךְ יָשָׁר פָּעֳלוֹ" (פירוט).

פסוקים נוספים נמצאים בדברי הרמב"ם: "אמנם חולי הנפש, אשר לא ירגישו בחוליים, וידמוהו בריאות; או ירגישו בו ולא יתרפאו, אחריתם - אחרית החולה כשנמשך אחר הנאותיו ולא יתרפא, שהוא יאבד בלי ספק. אבל אלה שמרגישים ונמשכים אחר הנאותיהם, אמרה בהם תורת אמת, כשהיא מוסרת דבריהם: כי בשרירות לבי אלך וגו' (דברים כ"ט, י"ח). רצתה לומר, שהוא מכוון לרוות צמאו, והוא מוסיף לעצמו צמא. אך אלה שאינם מרגישים בדבר, כבר תיארם שלמה הרבה. אמר: דרך אויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם (משלי י"ב, ט"ו). רצה לומר: ששומע לעצת החכם, והודיעו הדרך שהוא ישר באמת, לא אשר יחשבהו שהוא ישר. ואמר: יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מות (שם י"ד, י"ב). ואמר עוד בחולי-הנפש האלה, היותם בלתי יודעים מה יזיקם ומה יועילם: דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יכשלו (שם ד', י"ט)" (שמונה פרקים לרמב"ם, סוף פרק שלישי).

ראו גם דרך = סדרת צעדים המובילים למטרה או מנהג קבוע.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • למה האדם רעב? - ישיבת מעלות: בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח: יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה: מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב. ... (cache)
 • שמונה פרקים: ואמר: יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מות (שם י"ד, י"ב). - ואמר עוד בחולי-הנפש האלה, היותם בלתי יודעים מה יזיקם ומה יועילם: ... (cache)
 • בקש לו חכמה ואין, ודעת לנבון נקל.: 24 ינואר 2011 ... יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מות. גם בשחק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה". (משלי י"ד/ו'-יג'). הפסוקים שלפנינו עוסקים באדם הנבון היודע כיצד ... (cache)
 • אסופות החכמה: יצירת האוספים וסידורם בספר משלי: יש דרך ישר לפני איש,. ואחריתה דרכי מות (י"ד 12; ט"ז 25). או גם: כל דרכי איש זך בעיניו כל דרך איש ישר בעיניו. ותוכן רוחות ה' (ט"ז 2) ותוכן לבית ה' (כ"א 2) ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- תקיעת שופר: ואומר שלמה המלך במשלי (יד, יב) "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות". אומר הקב" ה לרשע, מדוע אתה הולך בדרך לא טובה, בא ואוליך אותך בדרך ישרה וטובה - ועל זה ... (cache)
 • אתר חסידות ברסלב: אך " יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות" (משלי י"ד) ופירש רבי נחמן שאפילו אדם שעסק בתורה ובמעשים טובים, עלול להחמיץ את דרכו ויעודו המיוחדים עלי ... (cache)
 • עם ישראל ובחירתו הריבונית של אלוהים (רומים ט' 29-1): אולם, כפי שנאמר: "יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות" (משלי ט"ז 25). הבעיה היא שלפעמים, על מנת לדעת שהמוות אורב בסוף הדרך, אנחנו צריכים לעבור דרך ארוכה, ... (cache)
 • מוות ג€“ ויקיציטוט: 1 אפריל 2011 ..."יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות." ~ משלי; "יקר בעיני ה' המוותה לחסידיו" ~ תהילים קט"ז פסוק ט"ו; "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ... (cache)
 • מאמרים | מחפשים את הרופא הגדול: לפני 6 ימים ... אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם, ונתן לו ממון, עדיין אינו יודע באיזהו דרך הוא מהלך, כי " יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות" (משלי יד), ... (cache)
 • תאריך:: עוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצות לשמן ע"י מדתו של יעקב אבינו עליו השלום שהיא מדת הרחמים, לעורר במחשבתו תחלה רחמים רבים לפני ה' על ניצוץ אלהות המחיה ... (cache)
 • פלא יועץ: כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות. ואין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד (אבות ב, ה). ואם לא יוכל לזכות לכל בניו לכתרה של תורה, לפחות יהיה לו בן אחד בין ...
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות, ואין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד. ואם לא יוכל לזכות לכל בניו לכתרה של תורה לפחות יהיה ... (cache)
 • י ִל ָל ְּכ ַה ן ּו ּק ִּת: אך " יש דרך ישר לפני. איש ואחריתה דרכי מות")משלי י"ד(ופירש. רבי נחמן שאפילו אדם שעסק בתורה ובמעשים. טובים, עלול להחמיץ את ייעודו בעולם. ... (cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: אמר שלמה (משלי י"ד): יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות, וכן אמר מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו (שם כ'). ולא מתייאש מלקוות אל ה' בכל מעשיו ליראת עונותיו ... (cache)
 • לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם: וכן במידות פי שניים בה יכרתו הן הן הקצוות קצה ראשון וקצה אחרון שלא לילך בקצוות רק קנין אמצעי הוא שלם והשלישית יותר בה כמ"ש יש דרך ישר לפני איש לילך באמצעי ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת בא: בית ארם ישמד יש דרך ישר לפני איש, דרך עצל ישרה היא בעיני עשו שהוא איש שדה ואחריתה וגו': ... רש''י יש דרך ישר לפני איש. עובר עבירה ואומר אין בה עבירה. ... (cache)
 • לברך על הרעה | Facebook: 6 יוני 2011 ... האושר המדומה יהיה הסבה למנוע ממנו האושר האמתי ויהיה הוא הסבה לטרדו מחי העולם הבא, ועל כגון זה אמר יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות." ... (cache)
 • תורה ד - ברסלב! להצליח בכח המחשבה - Breslev.EIP.co.il: ... על פי שהיה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון עדין אינו יודע באיזהו דרך הוא מהלך כי " יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות" (משלי י"ד) אבל 'כשהגיע לפרשת דרכים, ...
 • הרב יהודה שביב: "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות" (משלי, י'ד, יב); והוסיף: "כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות ה', גל אל ה' מעשיך ויכנו מחשבתיך":[14]וביאר הגר"א ... (cache)
 • היתממות או זריית חול בעיניים? - הרב יצחק שילת: לפני יום 1 ... לאמור: הסתמאים לא היו אמוראים, האחרונים לא הבינו את הראשונים, וכו', הוא בגדר " יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות". ... (cache)
 • בחדרי חרדים | פורום: החרדים והאינטרנט - סוד חמשת מיני דגן מגב...: "ודע כי יש לבן הארמ"י המרמה את הבריות וצד אותם למדורי החושך: יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכ"י מו"ת (משלי יד, יב), כי נופת תטופנה שפתי זרה ואחריתה מרה כלענה ... (cache)
 • ש"ך מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa: בפירוש רבינו אפרים כ"י בחדושי גאוני אשכנז הקדמונים ז"ל הביא פ' יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות וכתב פ' זה מיירי בבלעם שהלך ליקח שכרו ממדין על כד אלף ... (cache)
 • ברסלב סיטי ג€“ פורטל מוסדות היכל הקודש: ... או תתפלל או תלמד או תצא להפצה ותדבר עם אנשים לחזקם לעודדם ולשמחם סתם להסתובב בלי כלום זה רעל לגוף ולהנשמה כי (משלי י"ד) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי ... (cache)
 • פירוש לתנ"ך - פרק טז', ספר משלי בכפשוטו: כה יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות כו נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו כז איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת כח איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף ... (cache)
 • משלי: יב יש דרך ישר, לפני -איש; ואחריתה, דרכי-מוות. יג גם-בשחוק יכאב-לב; ואחריתה שמחה תוגה. יד מדרכיו ישבע, סוג לב; ומעליו, איש טוב. טו פתי, יאמין לכל-דבר; וערום, ... (cache)
 • הענו מכל אדם: "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה יב'). אדם מיועד לבוא לעולם הזה דרכי מות". לפעם אחת, בדרך אחת ומיתה אחת, אם. אך אם מעקש ארחותיו,"דרך ישר"ילך ב ... (cache)
 • בס"ד: יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות (משלי יד, יב). יש דרך ישר הר"ת עולה כ"ד וס" ת שכר שנתנו לו שכר כ"ד אל"ף שהפיל מישראל בעצתו: ... (cache)
 • קטלא קניא: יוני 2005: 28 יוני 2005 ... יש דרך ישר לפני איש, זאָגן די ספרים הקדושים, אַז אַ מענטש גייט אַמאָל אויף אַ וועג און סֲ´דאַכט זיך אים אַז ער גייט גוט, ... (cache)
 • סיפורי מעשיות: ובאמצע הדרך עומד מלאך שהוא ממונה על כעס, (כי על-ידי כעס בוראים מלאך המשחית, ואותו מלאך הנ"ל הוא ממונה על כל המשחיתים) ושואלין אותו הדרך, כי יש דרך ישר לפני ... (cache)
 • מסעי- תשע''א-231-A4.indd: דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות" (משלי י"ד), אבל. 'כשהגיע לפרשת דרכים זה תלמיד חכם ויום המיתה" הינו. ודוי דברים לפני תלמיד חכם, אזי נצול מכולם. ... (cache)

תגובות