דרישת קדם לעבודה בגישור

קוד: ביאור:משלי טו18 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי טו18: "אִישׁ חֵמָה יְגָרֶה מָדוֹן, וְאֶרֶך אַפַּיִם יַשְׁקִיט רִיב

איש חם -מזג, הנוטה להתחמם ולכעוס בקלות, אם ינסה להתערב במריבה של אחרים, רק יגרה ביניהם מדון - ריב גדול יותר;   אולם איש ארך אפיים (סבלני ורגוע) יוכל להקשיב לשני הצדדים ולהשקיט את הריב ביניהם.

עצות

מצוה גדולה לעשות שלום בין אדם לחברו ולתווך במריבות, אבל לא כל אחד מסוגל לקיים מצוה זו:

איש חמה - אדם הנוטה לכעוס - לא יצליח להקשיב עד הסוף לשני הצדדים. הוא ישמע צד אחד וישתכנע שהוא צודק, ואז יתעצבן שהצד השני לא מסכים, יכעס עליו ויגרה מדון - יחריף את המריבה.

ואולי הצד השני יביא "מגשר" משל עצמו שישמע קודם את הצד שלו ויהיה לצידו, כך שבמקום מריבה של 1 מול 1 תהיה עכשיו מריבה של 2 מול 2, וכן הלאה...

האדם המתאים למשימה זו הוא אדם ארך אפיים: אדם שיודע לשלוט ברגשותיו ולהקשיב עד הסוף לשני הצדדים, בלי לכעוס ובלי לשפוט אף אחד; להתגבר על הדחף להגיד "אתה צודק / אתה טועה"; "לתרגם" לכל אחד מהם את טענותיו של הזולת כדי לאפשר להם להגיע להבנה והסכמה - רק אדם כזה ישקיט ריב.

דקויות

יגרה מדון -

1. לפי רוב המפרשים, יגרה מדון = יתחיל מריבה חדשה; אולם לפי זה הפסוק בא ללמדנו עובדה פשוטה וידועה, שכעס גורם למריבות (ראו גירה = עורר מריבה).

2. ור' יונה פירש, יגרה מדון = יחריף את המריבה הקיימת: "יגרה מדון בין האנשים אשר להם הריב, כאשר יקוץ בטענת אחד מהם ויקצוף עליו, ולא יסבול דברי כל אחד ליישב דעתם במענה רך" (הרב יונה גירונדי). ולפי זה הפסוק בא ללמדנו, שגם מי שמנסה להשקיט את הריב מתוך כוונה טובה, עלול לגרום נזק אם הוא איש חמה.

תגובות