התרחק משכן רע

קוד: ביאור:משלי כד1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כד1: "אַל תְּקַנֵּא בְּאַנְשֵׁי רָעָה, וְאַל תִּתְאָו לִהְיוֹת אִתָּם"

אל תקנא באנשי רעה (אל תחשוב שטוב להם),  ואל תתאווה להיות איתם (אל תחשוב שיהיה לך טוב אם תתקרב אליהם או תגור לידם) - 

עצות

הפסוק ממליץ להתרחק מאנשים רעים, גם במחשבה וגם במעשה:

במחשבה - אל תקנא באנשי רעה = אל תחשוב שטוב להם; 

במעשה - אל תתאו להיות אתם = אל תחשוב שיהיה לך טוב אם תתקרב אליהם או תגור לידם; כדברי חז"ל: "הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע" (נתאי הארבלי, אבות א ז).

והסיבה בפסוק הבא -

הקבלות

אל תקנא - ראו פסוקים נוספים המלמדים שאסור לקנא ברשעים.

אל תתאו להיות איתם - ראו משלי כא20: "אוֹצָר נֶחְמָד וָשֶׁמֶן בִּנְוֵה חָכָם, וּכְסִיל אָדָם יְבַלְּעֶנּוּ" (פירוט); וראו פסוקים נוספים המלמדים שהרשעים גורמים רע לשותפיהם.

-

משלי כד2: "כִּי שֹׁד יֶהְגֶּה לִבָּם, וְעָמָל שִׂפְתֵיהֶם תְּדַבֵּרְנָה"

- כי הם כל הזמן הוגים, מתכננים בליבם מעשי שוד, אלימות ופגיעה בזולת, והם שודדים ופוגעים גם במי שמתקרב אליהם;    ובשפתיהם הם כל הזמן מדברים דברי עמל, "עבודה בעיניים", הטעיה ומרמה, ומי שגר לידם אף פעם לא יכול לדעת אם הם מדברים אמת.

דקויות

1. הפסוק מתאר את הסכנות החומריות בהתקרבות לרשעים, כדברי חז"ל:: כי שוד יהגה ליבם = המחשבות שלהם עסוקות בתכנון מעשי שוד ופגיעה בזולת, והשוד הזה עלול לפגוע גם בך;   עמל = מרמה, "עבודה בעיניים";   ועמל שפתיהם תדברנה = הדיבורים שלהם הם מטעים ומרמים, כשתגור לידם אף פעם לא תוכל לדעת אם הם מדברים אמת, וזה יגרום לך עמל, מאמץ נפשי קשה.

2. ויש שפירשו שהכוונה לסכנות רוחניות: "כל רגע יהגה ליבם שוד ויחרוש רעה, על כן לא ייתכן שלא תדברנה שפתיהם עמל, ותיענש כשתשמע מפיהם דבר חטא ותשתוק ולא תמחה" (רבי יונה ועוד).

3. ויש שפירשו שהפסוק מתייחס לסכנות נפשיות - הפחד התמידי מפני האסון: "הצלחתם אינה הצלחה אמיתית, כי יראים תמיד משוד ושבר שעתיד לבוא עליהם..." (מלבי"ם).


תגובות