ידידות וקשרים חברתיים בספר משלי

קוד: ידידות בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: סגלות משלי