תהילה אובייקטיבית

קוד: ביאור:משלי כז1 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כז1: "אַל תִּתְהַלֵּל בְּיוֹם מָחָר, כִּי לֹא תֵדַע מַה יֵּלֶד יוֹם"

אל תהלל את עצמך על דברים שתעשה מחר, כי אינך יודע מה יקרה עד מחר, אילו בעיות לא-צפויות יילד (ייצור) היום הנוכחי, וייתכן שלא תוכל לעשות את מה שהתפארת שתעשה.

עצות

1. הפסוק מזהיר שלא להבטיח הבטחות שווא. לפעמים אנשים מבטיחים הבטחות שווא כי הם רוצים לזכות בכבוד ובשבח על המעשים שיעשו מחר. הפסוק מזהיר: אל תתהלל - אל תתן לעצמך כבוד ושבח על תוצאות המעשים שתעשה בעתיד, כי אינך יודע אילו מצבים חדשים ייוולדו (ייווצרו) בזמן שיעבור עד אז.

הפסוק כמובן אינו אוסר להבטיח - הרי החברה האנושית מסתמכת על הבטחות שאנשים מבטיחים זה לזה ועל הסכמים שהם עושים ביניהם. הפסוק אוסר רק להתהלל - ליצור מצב שבו האדם מקבל שבח ותהילה על דברים שיעשה בעתיד. ישנן כמה דרכים להבטיח מבלי להתהלל:

א. לדבר רק על מעשים, לא על תוצאות. למשל: מותר לקבלן להבטיח ללקוחותיו שיבנה דירה ע"פ התוכנית שהסכימו ביניהם, אך אסור לו להבטיח "אני אבנה לכם דירה שתעשה אתכם מאושרים". מותר לפוליטיקאי להבטיח "אצביע בעד הגדלת הקצבאות לנזקקים", אך אסור לו להבטיח "אגדיל את הקצבאות לנזקקים" (ייתכן שלא יהיה לו רוב), ובוודאי שאסור לו להבטיח "אפתור את בעיית העוני במדינה".

ב. לדבר רק על טוב, לא על הכי טוב. המשמעות המדוייקת של המילה תהילה היא שבח ומחמאה שנותנים לטוב ביותר. אסור לאדם להתפאר שהמעשים שהוא מתכוון לעשות מחר הם הטובים ביותר, כי איננו יכול לדעת מה יעשו האחרים עד מחר. למשל: מותר לקבלן להבטיח ללקוחותיו שיבנה דירה, אך אסור לו להבטיח שהדירה שהוא בונה תהיה הטובה ביותר או המשתלמת ביותר בשוק. מותר לפוליטיקאי להבטיח "אצביע בעד הגדלת הקצבאות לנזקקים", אך אסור לו להבטיח "אדאג לעניים יותר מכל שאר הפוליטיקאים".

ג. לצרף לכל הבטחה את הביטוי "אם ירצה ה'". כך נוהגים אנשים רבים, וייתכן שהמקור למנהג זה הוא בפסוקנו: כיוון שהאדם אינו יודע אם יוכל לקיים את הבטחותיו - כל שמותר לו להבטיח הוא, שיעשה את מה שה' ירצה.

ד. אולם הטוב ביותר הוא לא להבטיח בכלל - רק לעשות: "מי שיזדמן לו איזה מעשה טוב לעשות ביום זה, שלא יתהלל לומר אעשה אותו למחר, כי אינו יודע איזה עיכוב אפשר שיתייצב כנגדו ביום אחר ולא יוכל עוד לעשותו... ושלא יוציא מחשבתו בשפתיו, לפי שהס"א אורבת תמיד לעכב ולמנוע את האדם שלא יתעסק בשום מעשה טוב... לשתוק ולהסתיר כל מעשה טוב שיש בליבו לעשות, כי בכך יעלה בידו לעשותו ולא ימצא קטרוגים ומונעים" (רמ"ד וואלי).

-

2. יש שפירשו את הפסוק במשמעות מורחבת יותר, ולמדו ממנו שגם במחשבה אסור לאדם לשבח את עצמו על דברים שיצליח להשיג בעתיד, כי אינו יודע אם אכן יצליח בכך: "היו משה ואהרן הולכין תחלה, ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן, וכל ישראל אחריהן, ואומרים 'מתי שני זקנים הללו מתים ואנו נוהגין שררה על הציבור?'; ר' יודן בשם ר' איבו אמר: בפיהם אמרו זה לזה, ר' פנחס אמר: בלבם הרהרו. אמר רבי ברכיה: אמר להם הקדוש ברוך הוא: אל תתהלל ביום מחר, הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהן" (ויקרא רבה כ י)

-

3. על-דרך הדרש, הפסוק מתייחס לצעירים שאומרים "אני רוצה ילדים, אבל לא עכשיו - אולי בעוד שנה, אחרי שאסיים את התואר, אחרי שאקנה דירה גדולה...". אולם הם אינם יודעים מה ילד יום - רמת הפוריות יורדת מיום ליום, וייתכן שביום שירצו ילדים, יגלו שהם כבר לא יכולים להוליד...

דקויות

מה ילד יום - על-דרך הסוד, הביטוי רומז ש"אפשר שישתנו ענייניהם וישתנה מצבם מיום אל יום על-ידי הזיווג והעיבור והלידה שנעשים למעלה בכל יום" (רמ"ד וואלי).

הקבלות

רעיון דומה נמצא בדברי אחאב מלך ישראל. מלך ארם התפאר ואמר, מלכים א כ10: "וַיִּשְׁלַח אֵלָיו בֶּן הֲדַד וַיֹּאמֶר 'כֹּה יַעֲשׂוּן לִי אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסִפוּ, אִם יִשְׂפֹּק עֲפַר שֹׁמְרוֹן לִשְׁעָלִים לְכָל הָעָם אֲשֶׁר בְּרַגְלָי'" - "אני הולך להביא עליך צבא כל כך גדול שהוא ימחוק אותך לגמרי, עד שלא יישאר מספיק עפר בשומרון";  ומלך ישראל ענה לו, מלכים א כ11: "וַיַּעַן מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר 'דַּבְּרוּ אַל יִתְהַלֵּל חֹגֵר כִּמְפַתֵּחַ'" - "אל תתהלל היום, כאשר אתה חוגר את כלי מלחמתך ומתכוון לצאת לקרב, כאילו שאתה כבר מחר, מפתח את החגורה אחרי הניצחון".

בספר בן סירא מופיע החצי השני של פסוקנו בהקשר הפוך - של צער ודאגה: "אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו" (הובא בתלמוד בבלי, סנהדרין ק ב). אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, ייתכן שמחר לא נהיה כאן, וכל הצער שלנו, כמו כל ההבטחות שהבטחנו, יהיה לשווא.

גם הפסוק הבא, משלי כז2: "יְהַלֶּלְךָ זָר וְלֹא פִיךָ, נָכְרִי וְאַל שְׂפָתֶיךָ", מביע רעיון דומה: התהילה של האדם צריכה לבוא מאנשים זרים, שרואים את התוצאות האמיתיות של המעשים שלו, ולא מפיו שלו עצמו, שכן הוא לא יכול להעריך את פעולותיו באופן אובייקטיבי; התהילה של האדם צריכה לבוא מאנשים חיצוניים, שיכולים להשוות את מעשיו של האדם למעשיהם של אחרים ולבחון מי באמת הטוב ביותר, ולא ממנו עצמו, שכן הוא עצמו תמיד יחשוב שהוא הטוב ביותר (פירוט). מותר לאדם לקבל תהילה, רק לאחר שהוא עושה מעשים, והתוצאות החיוביות של מעשיו גלויות גם לזרים.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פסקה י - אוניברסיטת בר-אילן: מינ קרי עליהון אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה. פריז א' להן הקב"ה אל תתהלל ... דפוס אמ' להם הקב"ה אל תתהלל ביום מחר. ירו1 אמ' להם הקב"ה אל תתהלל ביום מחר ... (cache)
 • פרשת וישלח: ר' יהודה בר סימון פתח: (משלי כז) אל תתהלל ביום מחר ואת אמרת (בראשית ל) וענתה בי צדקתי ביום מחר, מחר בתך יוצאת ומתענה, הה"ד: ותצא דינה וגו'. ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: 'וענתה בי צדקתי ביום מחר', רבי יהודה בר סימון אמר: כתיב (משלי כז) 'אל תתהלל ביום מחר ', אתה אמרת 'וענתה בי צדקתי ביום מחר', למחר בתך יוצאת ומתענה, ... (cache)
 • פרשת ויצא: ר' יהודה בר סימון אמר: כתיב (משלי כז) אל תתהלל ביום מחר. אתה אמרת: וענתה בי צדקתי ביום מחר, למחר בתך יוצאת ומתענה, שנאמר (בראשית לד): ותצא דינה בת לאה. ... (cache)
 • ר' זושא והמלאכים: ... אמר בפיהם אמרו זה לזה ר' פנחס אמר בלבם הרהרו א"ר ברכיה אמר להם הקב"ה (משלי כז) אל תתהלל ביום מחר הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהן ... (cache)
 • עולם התנ"ך: כתיב: (משלי כז) אל תתהלל ביום מחר. אתה אמרת: וענתה בי צדקתי ביום מחר, למחר בתך יוצאת ומתענה, שנאמר: (בראשית לד) ותצא דינה בת לאה. ויאמר לבן הן לו יהי כדברך ... (cache)
 • שבוע זכויות האדם הבינלאומי עבר על נאמני התורה והמצוות ללא התייחסות כלל: אמר לו הקב"ה: "אל תתהלל ביום מחר ". מחר בתך יוצאת ומתענה. באופן דומה, מציע מדרש קהלת (י, ח) לומר שיציאת דינה התרחשה "כשהיו אביה ואחיה בבית המדרש". ... (cache)
 • לימוד יומי limudyomi, תנ"ך: "אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום" (משלי כז, א). *. "יהללך זר, ולא פיך. נכרי, ולא שפתיך" (משלי כז, ב). *. "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם" (משלי ... (cache)
 • רמת שמואל: ויעמד, בי צדקתי ביום מחד, ב במסדה אל תתהלל ביום מחר, אפשר במש. התנא באבות אל חאמן בעצמך עד יוס מוחך, והכוונה אס חאמר ... (cache)
 • ויגש: א"ר ברכיה: אמר להם הקב"ה (משלי כז) 'אל תתהלל ביום מחר' - הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהן. ועוד מן הדא (שמות כד): 'ואל אצילי בני ישראל' ... (cache)
 • ילדי ההפקר / נתן אלתרמן - פירוש לשיר: אמר רבי ברכיה, אמר להם הקדוש ברוך הוא: "אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה יולד יום" (משלי כז). הרבה סייחין מתו ועשו בעורותיהם שטיחין על גבי אמותיהן! ... (cache)
 • מדרש רבה - אחרי מות: ... הוא (משלי כז) אל תתהלל ביום מחר הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהן ועוד מן הדא (שמות כד) ואל אצילי בני ישראל א"ר פנחס מכאן שהיו ראויין ... (cache)
 • 'המלאך' בקהלת ה, ה לאור נוסחת ויכוח חכמתית: אך בדרך-כלל נלווית לעצה הנמקה, המוצעת על-פי-רוב על-ידי המלה 'כי' או 'פן', כגון ' אל תען כסיל כאולתו, פן תשוה לו גם אתה' (כו, ד), או ' אל תתהלל ביום מחר,... (cache)
 • מדרש רבה - וישלח: ד ר' יהודה בר סימון פתח (משלי כז) אל תתהלל ביום מחר ואת אמרת (בראשית ל) וענתה בי צדקתי ביום מחר מחר בתך יוצאת ומתענה הה"ד ותצא דינה וגו' ר' חנינא בשם ר' אבא ... (cache)
 • על ראיה והסתכלות: וכבר אמר שלמה המלך בחכמתו: אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום (משלי כ"ג). על כן חייבים להיזהר ללכת בדרך הישר שהברכה בצידו. (אהבת דוד). באותו נושא: ... (cache)
 • פרשת אחרי: נוהגין שררה על הצבור. ר ירדן בשם ר. איבו אמר בפיהם אמרו זה לזה. ר פכחק. אמר בלבם הרהרו. חר ברכיה אמר הקבה. אל תתהלל ביום מחר ונו עכ: ... (cache)
 • פרש - איזה "נאגאן" מוזכר בשיר הפרטיזנים?: 22 אפריל 2008 ... '' אל-תתהלל ביום מחר כי לא-תדע מה-ילד יום'' (משלי כ''ז א'). תגובה ללא ציטוט · תגובה עם ציטוט · חזרה לפורום ... (cache)
 • שנון ומפתיע - TheMarker Cafe: "אל תתהלל ביום מחר - כי לא תדע מה ילד יום"... משלי שלמה "יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת"... תהלים לדוד גם אם לא משיגים שלום. ... (cache)
 • אדיר בנימיני - חבר מועצת עיריית נתניה ה-13 2003 - 2008: טור אישי...: "אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום" נאמר בתבונה ובחכמה רבה בספר משלי (כ"ז, א'); לאור "מבול" ההצהרות על התמודדות אפשרית לראשות העיר נתניה אשר היו מנת ... (cache)
 • פרסום| משפטים לחיים-מהתנך - FXP.co.il: "אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום" (משלי כז, א). * "יהללך זר, ולא פיך. נכרי, ולא שפתיך" (משלי כז, ב). ... (cache)
 • פרשת לך לך: אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום. אולם אין המטפורות שוות: בפסוק במשלי משולים המאורעות הבלתי-צפויים לילדי יום המחר, שכביכול הם טמונים ומכוסים בו, ... (cache)
 • ******************* פרשת בלק - חלק ראשון - ספר מי השילוח: ז אמר הכתוב אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה יולד יום. [. משלי כ.,ז". ]'א. כי אף שתראה כי לעתיד יהיה טוב עכ. "ז לא תדע במה ינהג ה ...
 • שיטת שלשת החוקות ''ושיטת הדמוקרטיה האריסטו-סוקרטית'' פרקי מבוא: אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום 62, וכל מה שמוסיף בו להוסיף רוויה - יתחזק צמאונו, וכל מה שהוא בא להחזיק בו, ניתקים בידו הטבעות והמשענים 63, ... (cache)
 • מקראות ומדרשות: ה אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום.,. הרבה סייחים מתו ונעשו עורותיהם שטיחים על גבי אימותי. הן. [...] א. ר". הושעיה וכי קולורין עלת עמהן לסיני דאת אומ ... (cache)
 • אוצר המשלים והפתגמים / ישראל חיים טביוב: אל תתהלל ביום מחר [ כי לא תדע מה יֵלד יום ] (משלי כ"ז, א). עפ"י רוב מצַטטים רק חצי-הפסוק. 378. אל תתחכם יותר (קהלת ז', טו). ... (cache)
 • עבודת הגמר!!: אין האדם יודע כמו-מה המחרת (אמנמאפת); אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום (מש' כ,ז א). אף את זולתו אין האדם יכול להבין: רבים כוכבי השמיים ששמותיהם לא ... (cache)
 • more "אל תתהלל ביום מחר ":
 • קהלת פרק יא: תן חלק (מלחמך) לשבעה (נזקקים) וגם לשמונה (=ותן גם לשמונה שיבואו אחריהם ואל תאמר די), כי לא תדע מה (=אם) יהיה רעה על הארץ (ואם כן תהיה רעה אז יתכן ותצטרך ... (cache)
 • ביאור:קהלת יא ג€“ ויקיטקסט: קהלת יא ב: "תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אם ימלאו העבים גשם - על הארץ יריקו,. ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון - מקום שיפול העץ שם ... (cache)
 • דברים: ... משנה ד "אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה" ודברי הרבינו יונה: "כי לא תדע מה ילד יום וגם למחר יקראו לך כי חדשות הם מגידים ותצטרך ללכת בדרכיהם כי אין מחסור ... (cache)
 • קטגוריה:קהלת יא ב ג€“ ויקיטקסט: "כי לא תדע מה יהיה רעה" - שמא עוד ימים באים ותצטרך לכולם או תנצל ע"י הצדקה מן הרעה ואם לא עכשיו אימתי ורבותינו אמרו תן חלק וגו' אלו שבעה ימי בראשית תן אחד ... (cache)
 • בס"ד: "כי לא תדע מה ילד יום וגם למחר יקראו לך כי חדשות הם מגידים ותצטרך ללכת בדרכיהם כי אין מחסור לענינים המתחדשים בכל יום ונמצאת יוצאת מן העולם בלא תורה אלא עשה ... (cache)
 • עירובין מ: מיתיבי: 'תן חלק לשבעה וגם לשמונה [ כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ] (קהלת יא,ב); רבי אליעזר אומר: 'שבעה' - אלו שבעה ימי בראשית (השבת נבחר מתוכה); 'שמונה' - אלו ... (cache)
 • מסורת: כן, אבל רבים מהם לא נבדקו תחת הדרישות החדשות. האמת היא כי לא תדע מה עובד עד אשר תנסה אותו תחת אש. לרוע המזל, נכון כי אנו לומדים משגיאותינו ולא מהצלחתנו." ... (cache)
 • כג€¢ iiwft: ממל כי לא תדע מה יולד יום ממל יבוא ןאינט ונמצא". לואנ על פולס שאינו שלו נמצא לפי זה אין עיקר מלממע. ננל היצהל לק יום אתד לק יתנהנ כך האלם שנה. ... (cache)
 • . ג€¢ספר יסוד יצחק יעל הלכותג€¢ מילה: בה במזוזה אז יש לשות למחבלים לחבל וזש כי לא תדע מה יהי לעה על םאק. לכן חן חלק לשבעה וגם לשמונה ולוק: 6ד דא חן חלק לשבעה זו ארץ ישראל שהוא אלן שבעה עמעין ... (cache)
 • התמודדות עם שיעמום בספר קהלת: ... והארץ לעולם עומדת ";; בפרק יא מסייג קהלת את דבריו ואומר, שמעל הארץ, לא הכל קבוע ויציב: "תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ ". ... (cache)
 • על תצר צרת - ShevaNet שבענט: כי לא תדע מה ילד יום! שמא מחר בא ואיננו - נמצא מצטער על עולם - שאינו שלו...! (סנהדרין ק, ב). מי שברא יום - ברא פרנסתו..." (מכילתא בשלח, טו) ... (cache)
 • פרשת לך לך: אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום. אולם אין המטפורות שוות: בפסוק במשלי משולים המאורעות הבלתי-צפויים לילדי יום המחר, שכביכול הם טמונים ומכוסים בו, ... (cache)
 • יבמות דף סג: אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום: שמא מחר בא (מחר מת ואיננו בעולם ולא יראה אותה דאגה שהוא מיצר וירא ודואג עליה) ואיננו נמצא מצטער (אתמול) על העולם שאין ... (cache)
 • קיצור ספר חרדים / מאת רבי אלעזר אזכרי: הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. רוצה לומר עולם הזה ועולם הבא. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. (cache)
 • רייקי מאת אוריאל מעוז: גם בגמרא מסכת סנהדרין דף קֲ´ עמוד בֲ´ נאמר על הדאגה: אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו. ... (cache)
 • נר זיכרון לזכר הרב יצחק עראמה הי"ד: אל תצר צרת מחר - כי לא תדע מה ילד יום ג€“ "אין כוונת הפסוק שלא להתכונן ליום המחרת, אלא אין לתת לצער ולחששות להשתלט על כח העשייה, אין לתת לפחד לשתק את המחשבות ... (cache)
 • רייקי ומסורת ישראל: 15 פברואר 2001 ... גם בגמרא מסכת סנהדרין דף ק' עמוד ב' נאמר על הדאגה: אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו. ... (cache)
 • New Stage | במה חדשה | Rav-On Hamelech | רב-און המלך/אהבה שנאה...: 17 מרץ 2006 ... ולהנות מכל רגע אפשרי בחייך כי לא תדע מה צופן המחר, אני יכול היום להגיד כבעל ניסיון שמי שלא ממצה את החיים עד סופם, כל רגע שוגה ובגדול. ... (cache)
 • קיצור ספר חרדים: תיצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד. יום: רביעי. הכל אבל מה שאינו שגור אעפי. שהוא שגור בו ראוי להחמיר אעםי. שהוא אינו מוציא אחרים (שע סימן ... (cache)
 • הסכמה לעוולה, אפילו בשתיקה (פרשת שופטים, שנת תשס"ז) נכתב ע"י הרב...: כי לא תדע מה ילד יום, וכרגע יבוא אידו ותלקה עמו. כאשר החל לנפול, הוא וכל אוהביו יפולו. ואל תאמר 'אראה לו אהבה לפנים, ולא אהבנו בלבי, כי גם רע שתחניפנו" ... (cache)
 • באור לספר קוהלת / אברהם פריצול: תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. תן חלק לשבעה, הנה המאמר הזה יסבול דעות רבות, להיות מספר השביעי חשוב ומיוסד ושלם, אמר תן חלק לשבעה אם ... (cache)
 • Secrecy, Textual Legitimation, and Intercultural Polemics in the...: לפני זר אל תעשׂ רז כי לא תדע מה ילד ספו.,Do not associate yourself with a fool.for he will not be able to hide your private plan ... (cache)
 • מחפש המלצה לרכב עד 35-40 אלף - קארספורום - רכבים \ מוטוריקה...: אל נא תאמר מחר כי לא תדע מה יילד יום. guy244 לא מחובר לפורום ... אל נא תאמר מחר כי לא תדע מה יילד יום. guy244 לא מחובר לפורום ... (cache)
 • קטיף.נט:: עקידת יצחק.: "אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום", אין כוונת הפסוק שלא להתכונן ליום המחרת, אלא אין לתת לצער ולחששות להשתלט על כח העשייה, אין לתת לפחד לשתק את המחשבות ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ד - משנה ג: 20 פברואר 2009 ... והיו להם תוכניות לעוד שנים רבות, ויפה שעה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים, כי לא תדע מה ילד יום. לכן יש לחשוש ולא לשבת על מי מנוחות. ... (cache)
 • @11: יש אדם שהוא לא דואג, כמו שכתוב: "אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום" (יבמות סג/ ב) אל תחשוב אפילו מה יהיה לך מחר. אולי לא יהיה לך מה לאכול מחר, ... (cache)
 • הגיגים:: צפייה בנושא - שדה סמנטי של מילים: והושאל גם למאורעות הזמן כאילו הם עניינים שנולדו ' כי לא תדע מה ילד יום' וכו'..." (שם עמ' כד). לפי מיטב ידיעתי בשפה הרוסית, קיימים עשרות מונחים המתארים משקאות ... (cache)
 • שער שלישי: אמר רבי ברכיה: אמר להם הקדוש ברוך הוא: 'אַל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום' (משלי כז, א). הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהן". ... (cache)
 • שוק ענף ערוד. לעולם: תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום. (שם) טים ולא משפץ ושפין. ולא תבנה כי כל העוסק בבנין מתמסק (שם) נחות דרגא נסיב אתתא. וסק דרגא בחור שושבינא (שם) לעולם ישליש ... (cache)
 • ...שם המאמר: אימתי שבולים אומרות שירה בניסן: כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ" (קוהלת י"א ב'). המספרים - שבעה ושמונה מתייחסים למספר הגידולים החקלאיים, והכוונה היא שבהסתמכות על ... (cache)
 • הקש כאן להורדת המאמר ב"וורד" - חזרה לתפריט: וגרסינן (ביבמות דף סג ב') כתוב בספר בן סירא אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום שמא מחר בא ואיננו נמצא מצטער על עולם שאינו שלו. והיינו דאמר רבי אליעזר: מאי ... (cache)
 • שבר אקסיומה - TheMarker Cafe: אין להעיר את הדובים (מתרדמת החורף שלהם), אין להפוך כל אבן כי לא תדע מה תמצא מסתתר תחתיה, ובאותה מידה אין להפר את שלוותן של האקסיומות. ... (cache)
 • ShevaNet שבענט: וגרסינן (ביבמות דף סג ב') כתוב בספר בן סירא אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום שמא מחר בא ואיננו נמצא מצטער על עולם שאינו שלו. והיינו דאמר רבי ... (cache)
 • ערב ראש חודש - יום כפור קטן / משה ארנד: ואחר כן יהיה עתיד לרפואה החודשית שהיא זמן כפרה לכל תולדותם, רוצה לומר תולדות החודשים וחידושי הימים כמו שאמר (משלי כז, א) "כי לא תדע מה ילד יום".... (cache)
 • צריך () להסתכל 1ֲ° מצות פרק ג משד,: (בז) אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טיבה לעצמך: (כח)אל תצר צרתמחרכי לא תדע מה ילד יום: פרק ד מצות עעֲ£ה מן התורה התלוימ בעינים. בציצית דכתיב וראיתם אותו וזכרתם ... (cache)
 • ל מהדורא בתרא אלמלא - אלתר: תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום חלק ק עי סי. אל. קפא. אל תקרי מצינו אל תקרי כבודו אלא כ ב י ד ו עם היות שאין. אלא שתי ודן סנהדרין פז סג ושם ברשי: ... (cache)
 • עיונים בתפילות ראש חודש / ד"ר יעקב רוטשילד: ... שהופעל על מנוחת השבת) יהיה עתיד לרפואה החודשית שהיא זמן כפרה לכל תולדותם, רצוני לומר, תולדות החדשים וחדושי הימים, כמו שאמר "כי לא תדע מה ילד-יום "" 52. ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק הראשון - פרק ז: כן הושאל הביטוי למאורעות הזמן המתחדשים כאילו הם דברים שנולדו: כי לא תדע מה ילד יום (משלי כ"ז, 1). הוא הושאל גם למה שהמחשבות מחדשות, ולסברות ולשיטות ... (cache)
 • ואני תפילתי - מתוך תוכנית הלימודים במחשבת ישראל: ... ואחר כן יהיה עתיד לרפואה החדשית שהיא זמן כפרה לכל תולדותם, ר"ל תולדות החדשים וחדושי הימים, כמו שאמר: (משלי כ"ז א') כי לא תדע מה ילד יום.... (cache)
 • תושלבע J זכרון לבני ישראל. לא: שחקה לך וידך גברה ^ י לא תדע מה ילד יום ואיך יתהפך הגלגל. אל?רדוף אתרי הכבוד ולא תעלה במעלה שאינה ראויה לך. אל תהי כשי ... (cache)
 • פירוש שד"ל על בראשית פרק כה: ואם מצאנו כי לא תדע מה ילד יום (משלי כ"ז א') אין זו ראיה שהמאורעות תיקראנה תולדות סתם, או תולדות האדם, אלא תולדות הימים והזמן, כאילו הזמן יולד המאורעות ... (cache)
 • Words of Wisdom (A Collection of Jewish Sayings) - The Global Yeshiva: "Do not worry about tomorrow, for thou knowest not what the day will bring forth." (Originally spoken by Ben-Sira) אל תצר צרת מחר. כי לא תדע מה ילד יום.... (cache)
 • פורטל נרו יאיר - אשה טובה אשה רעה ומה זה...: ... היו פצעי רוכל המרגילים לדבר ערוה כניצוץ מבעיר גחלת ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום שמא מחר בא ואיננו נמצא מצטער על ... (cache)
 • FRSVISION: לעולם לא תדע מה ילד יום, ולמרות כל זאת עם מערכתCameleon Pro תהיה ערוך יותר להתמודדות עם כל מצב. מחולל היישומים החדשני שלנו מעניק לך יישום אירוח מושלם לעמדות ... (cache)
 • " לֶךְ לְךָ " יון של הנס: אל תתהלל בזה כי לא תדע מה ילד יום. וכן הוא בתורה.: אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא. תפנה. 17. מסכת. סוטה. דף. מח. "ע. ב. ר. בי. אליעזר. הגדול. אומר.: כל. מי ... (cache)
 • חדשות - דעות nrg - ראש קטן גם במלחמה: 16 ינואר 2009 ... במלחמה, כמו במלחמה, לך תדע מה ילד יום. ב. רואנדה. באמצע שנות התשעים נערכה מלחמה אכזרית, שהוגדרה "רצח עם", בין בני שבט ההוטו לשבט הטוטצי. ... (cache)

תגובות