מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה

קוד: ביאור:משלי כט4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כט4: "מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ, וְאִישׁ תְּרוּמוֹת יֶהֶרְסֶנָּה"

המלך יצליח להעמיד, לייצב את שלטונו בארץ רק אם יפעל במשפט - בנוהל תקין וצודק;   אולם איש התלוי ב תרומות של בעלי-הון, לא יוכל להנהיג במשפט, ויהרוס את הארץ.

/ איש המשפט יצליח להעמיד, לייצב את שלטון-החוק בארץ רק אם יהיה מלך - מנהיגותי ועצמאי לחלוטין;  אולם איש התלוי ב תרומות לא יוכל לשפוט באופן עצמאי, ויהרוס את הארץ.

עצות

1. יש אנשים שאינם אוהבים לעבוד תמורת שכר - הם מעדיפים לעבוד בהתנדבות ולהתפרנס מתרומות. ההתנהלות הזאת מתאימה לאנשים פרטיים, אך אינה מתאימה להנהגה של ציבור.

מלך מייצג את הרשות המבצעת של המדינה, ו משפט מייצג את הרשות השופטת; שתי הרשויות הללו צריכות להתנהל על-פי כללים ברורים ומסודרים.

אולם איש תרומות, אדם המתפרנס מתרומות, פועל בהתנדבות וללא מחוייבות, הוא אינו מחוייב להגיע לפגישות בזמן ומרשה לעצמו לבטל פגישות ללא התראה, שהרי הוא "רק עושה טובה". אם אדם כזה ישמש בתפקיד ציבורי, הוא ייצור אוירה של חוסר אחריות וחוסר מחוייבות, שעלולה להרוס את הארץ.

מעבר לכך: איש תרומות מרגיש שהוא מחוייב לאותם בעלי-הון התורמים לו, ואינו יכול להנהיג את הארץ בצדק.

2. איש תרומות הוא גם אדם הנוהג לתת תרומות. אדם פרטי כמובן רשאי לתת תרומות למי שהוא רוצה, אולם המלך חייב לנצל את תקציב הממלכה במשפט, על-פי נהלים מסודרים וקבועים מראש. מלך הנותן תרומות לאנשים וארגונים שונים, לפי נדיבות ליבו וללא נהלים תקינים, עלול ליצור אוירה של קבצנות ו"שנור" שעלולה להרוס את הארץ.

דקויות

מלך במשפט

ניתן לפרש את הפסוק בשתי דרכים המשלימות זו את זו:

1. הפסוק מתייחס למלך, ויש לקרוא אותו: "מלך במשפט יעמיד ארץ, ומלך איש תרומות יהרסנה": המלך צריך להתנהג רק ע"פ המשפט, ולא לעוות את המשפט כדי לקבל תרומות מבעלי-עניין:  "נוטל תרומה מכל אחד, ומחמת זה אינו עושה משפט, כי מתיירא שלא יתנו לו עוד חוקו ותרומתו" (הגאון מווילנה, וכן מצודות). בנוסף המלך צריך להגביל את סמכויותיו - לקחת מיסים רק כדי לעשות משפט, ולא מעבר לכך; כי אם יגבה יותר מדי תרומות (מסים גבוהים מדי), הדבר יהרוס את הכלכלה (ע"פ יעל). וראו גם: מלך במשפט יעמיד ארץ - עמידה בלחצים אצל שאול ואצל דוד / הרב אליהו מאלי.

2. הפסוק מתייחס לשופטים, ויש לקרוא אותו: "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות במשפט יהרסנה": השופט צריך להתנהג כמו מלך בזמן המשפט - שאינו תלוי באף אדם, ושופט רק על-פי הדין; ולא כמו איש-תרומות - אדם התלוי בתרומותיהם של אחרים, ומושפע באופן לא מודע מרצונותיהם של התורמים: "אם הדיין דומה למלך, שאינו צריך לקנות אוהבים וליקח שוחד, הוא יעמיד ארץ; ואם דומה לכהן, השואל תרומות על הגרנות, הוא יהרסנה" (רש"י, ע"פ תלמוד בבלי סנהדרין ז: כתובות קה:). וראו גם: עצמאות הרשות השופטת / אביעד הכהן.

הקבלות

מלך במשפט יעמיד ארץ -

וכן נאמר ב ישעיהו א27: "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה, וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה"

איש תרומות

תרומה היא דבר שאדם מרים למישהו נכבד יותר ממנו. איש תרומות הוא איש שדורש תרומות - איש נכבד שדורש מהעם שירימו ויתנו לו מרכושם; או איש שמתפרנס מתרומות - איש שפרנסתו תלויה במתנות שהציבור מרימים לו מרכושם.

התורה ציוותה בכמה מקומות שהכהנים יתפרנסו מתרומות; אם כך, מדוע הפסוק אומר שזה רע להיות איש תרומות? כמה תשובות:

1+2. הפסוק מתייחס לרשות המבצעת (מלך) ולרשות השופטת (משפט); הם צריכים להקפיד על כללים קבועים וברורים, להיות תקיפים ובלתי תלויים בעם שאותו הם אמורים להנהיג ולשפוט. אך הכהן מייצג את מערכת החינוך - המערכת שתפקידה ללמד את החוקים שנקבעו על-ידי "הרשות המחוקקת" (ה', שקבע את חוקי התורה). הכהן צריך להתפרנס מתרומות, כי לכהן יש תפקיד אחר - ללמד תורה, ולכן זה דווקא חשוב ומועיל שהכהן יהיה תלוי בעם, כך יהיה נחמד אליהם והם יקבלו את דבריו. אולם השופט צריך להיות חזק ובלתי-תלוי, כמו מלך: "כהמחשה לשיטות שונות אלה, אפשר להצביע על שתי שיטות החינוך, הנקראות 'מקל' ו'סוכריה'. ה'סוכריה'=הכהן אינו יכול להיות שופט, וה'מקל'=הדיין אינו יכול להיות מורה דרך שהכל יחפצו לעשות כמוהו" (הרב חנוך גבהרד, שיעורים באגדות חז"ל, סנהדרין שם)

3. ייתכן שהמילה תרומות בפסוק זה אין משמעה "מתנות שמרימים לאיש נכבד", אלא "גאוה והתרוממות-הלב", כמו ב דברים יז20: "לְבִלְתִּי רוּם לְבָבוֹ מֵאֶחָיו וּלְבִלְתִּי סוּר מִן הַמִּצְוָה יָמִין וּשְׂמֹאול, לְמַעַן יַאֲרִיךְ יָמִים עַל מַמְלַכְתּוֹ הוּא וּבָנָיו בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל".   לפי זה, "איש תרומות " הוא מלך המתנשא על הציבור וחושב שאינו מחוייב למצוות התורה, או שופט שחושב שהוא יכול לפסוק את הדין מהר ובלי להתעמק כי הוא "איש גאות - שאינו חש להיות מתון בדין" (רש"י).

ב"דעת מקרא" (בהערה) הציעו שהמשפט "איש תרומות יהרסנה" רומז לבני עלי הכהנים, שלקחו תרומות מהעם בכוח, שמואל א ב13-14: "וּמִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים אֶת הָעָם: כָּל אִישׁ זֹבֵחַ זֶבַח, וּבָא נַעַר הַכֹּהֵן כְּבַשֵּׁל הַבָּשָׂר, וְהַמַּזְלֵג שְׁלֹשׁ הַשִּׁנַּיִם בְּיָדוֹ, וְהִכָּה בַכִּיּוֹר אוֹ בַדּוּד אוֹ בַקַּלַּחַת אוֹ בַפָּרוּר, כֹּל אֲשֶׁר יַעֲלֶה הַמַּזְלֵג יִקַּח הַכֹּהֵן; בּוֹ כָּכָה יַעֲשׂוּ לְכָל יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים שָׁם בְּשִׁלֹה". מעשיהם הרעים של בני עלי גרמו לחורבן הארץ והמקדש בשילה.

תרומות לעומת חסד

המלך לא צריך להיות איש תרומות, כלומר לבסס את מנהיגותו על תרומות; אבל הוא כן צריך לעשות חסד מדי פעם, כמו שנאמר ב משלי כ28: "חֶסֶד וֶאֱמֶת יִצְּרוּ מֶלֶךְ, וְסָעַד בַּחֶסֶד כִּסְאוֹ" (פירוט).

"לא היו שבטי שמעון ולוי ראויים למלכות, כיוון שהיו כלי חמס מכרותיהם, ו מלך במשפט יעמיד ארץ, ו(ישעיהו לב1): הן לצדק ימלוך מלך, ולא בחמס" (אברבנאל על בראשית מט ז).

"ועל ידי משה היו עם אחד לגמרי. כמו שאדם אף שאבריו וחלקיו הם רבים, והם מתחברים כמו שהוא הגוף, לא נקרא שם אדם אחד עליו, רק על ידי הנפש, שהוא צורה לאדם, כי הצורה היא אחת. ודברים אלו הם דברים ברורים מאוד, למי שיבין דברי חכמה. ולכך היו ישראל על ידי משה לעם אחד. כי על ידי אהרן נתקשרו ולא היה פירוד ביניהם, ומשה היה מלך להם והוא נחשב צורה לישראל, כמו מלך שנחשב צורה לעם. ולפיכך היו[2] כל דבריו של משה במשפט, כמו המלך אשר נאמר עליו (משלי כט ד) "מלך במשפט יעמיד ארץ". והבן הדברים האלו מאוד." (נצח ישראל נג).

"החפץ חסד המרחם על עמו ביום דין וחפץ להצדיקם אפילו ח"ו הם מלאי עון, אבל אי אפשר לוותר בדבר שהוא שלא כתורה כי מלך במשפט יעמיד ארץ (משלי כט, ד), מה עושה המלך המשפט ברצותו להמציא להם עזר ותרופה עפ"י משפטי התורה שזה לא נקרא ויתור, הנה מבקש מהם בבקשה באומרו לכו נא (בבקשה מכם בני) ונוכחה (היינו לא אהיה לכם לדיין רק לבעל דין עמכם, ונעמדה כביכול יחד למשפט לפני הבי"ד של מעלה אז יהיה לי באפשר לעזור לכם עפ"י משפטי התורה) אם יהיו חטאיכם וכו' ואם יאדימו כתולע וכו' (כי עפ"י משפטי התורה כביכול אני מחויב להלבישכם במלבושים לבנים כמוני אשר לבושי כתלג חיור ויוסרו מעליכם כל עונותיכם ואלביש אתכם מחלצות)." (בני יששכר מאמרי חודש תמוז אב/מאמר ד)

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים - הדא היא דכתיב: מלך במשפט יעמיד ארץ - זה הקב"ה שברא את עולמו בדין, שנאמר (בראשית א, א): "בראשית ברא אלהים". ברא ה' לא נאמר אלא אלהים... וכן דוד אומר (תהלים עה, ח): "כי אלהים שופט ", ללמדך שבדין נברא העולם.     ואיש תרומות יהרסנה - זה אדם. מה דרכה של אשה, בשעה שהיא מבקשת להפריש חלתה מגבלת את הקמח ואחר-כך נוטלת חלה, כך עשה האלהים, גבל את העולם ואחר-כך נטל אדם, שנאמר (בראשית ב ו): "ואד יעלה מן הארץ", ואח"כ (ז) "וייצר". כיון שחטא, אמר לו האלהים (שם ג, יז) "ארורה האדמה בעבורך", לכך נאמר ואיש תרומות יהרסנה" (שמות רבה ל יג).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת לך לך: מלך במשפט יעמיד ארץ. פרשת שפטים, נפתחת בציווי על מינוי השפטים והשוטרים: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ ... (cache)
 • האישה היהודיה לאור תיעוד מן הגניזה הקהירית: מלך במשפט יעמיד ארץ (משלי כט, ד). עדינה שטרנברג. במאמר זה בכוונתי לעסוק במושג המלוכה בישראל. נושא זה עמוק ורחב, תחילתו במצוות מלך שבספר דברים והוא ממשיך ... (cache)
 • דף קשר מספר 79 - פרשת משפטים - שקלים: "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה". מלכה של תורה, במשפט שהוא עושה מעמיד את הארץ - 'ואיש תרומות יהרסנה' - אם משים אדם עצמו כתרומה הזו, שמושלכת בזווית ... (cache)
 • עמידה בלחצים והתבטלות בפני ה': אולם (משלי כט4): "מלך במשפט יעמיד ארץ ". הענשת המבזים את המלכות היא חיונית להעמדת המלכות וליחס הכבוד אליה. אף לכך צריך עצמה נפשית גדולה. ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | משפטים: מלך--במשפט, יעמיד ארץ;- השופט בני אדם,צריך להתנהג כמו מלך בזמן המשפט. מלך במשפט יעמיד ארץ, זה הקב"ה, שברא את עולמו בדין, שנאמר: "בראשית, ברא אלהים". ... (cache)
 • עיקבתא דמשיחא:רבי אלחנן וואסערמאן פרק ט ארץ ישראל ג€“ �יקיביבליאָטעק: 26 יולי 2009 ... דער קטיגור מדחה זיין בקש, אָפשטויסן מיט גאָרנישט, קען מען נישט, דען: מלך במשפט יעמיד ארץ דער מלך פון דער וועלט, האַלט איר אויף מיט משפט. ... (cache)
 • מקרא > נושאים > שלטון. מלך. שופט - מורשת המשפט בישראל: לוי, יצחק, יהושפט בן אסא - מלך במשפט יעמיד ארץ, המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 56-35 ... שטרנברג, עדינה, מלך במשפט יעמיד ארץ, מסכת ד תשסו עמ' 171-193 ... (cache)
 • Radio2000: ומידת הדין פירושה שתכף שהאדם חוטא אזי היא מקטרגת עליו וחפצה להעניש אותו, והקב"ה מנהיג את העולם במשפט כמו שכתוב " מלך במשפט יעמיד ארץ" (משלי כט) וכמו שמובא ... (cache)
 • דברים - משרד המשפטים - ראשי: מלך במשפט יעמיד ארץ. במסכת סנהדרין (ז ע"ב), סמכו חז"ל את עצמאות הדיין לפסוק במשלי: מאי דכתיב [=מהו שכתוב]: "מלך במשפט יעמיד אָרץ ואיש תרומות יהרסנה". ... (cache)
 • הכרת הטוב: "ואלה המשפטים"- זהו שאמר הכתוב: "מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה". מלכה של תורה - במשפט שהוא עושה, מעמיד את הארץ. "ואיש תרומות יהרסנה" - אם משים אדם ... (cache)
 • פרשת משפטים: מלך במשפט יעמיד ארץ, זה יהושפט, שנאמר (דה"ב יט): ויאמר יהושפט אל השופטים. ... מלך במשפט יעמיד ארץ, אלו ישראל, שנאמר (שמות יט): ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ... (cache)
 • תכשירים לפתולוגיה: מן השורש "ש-פ-ט" נגזרת גם המילה "משפט", וכשהיא מופיעה לבדה, היא מציינת מונח מופשט שמשמעותו ערך חיובי, ככתוב: "מלך במשפט יעמיד ארץ" (משלי כט:ד); ... (cache)
 • פרשת לך לך: דגבי משפט שייך לומר מלכות טפי משאר ברכות דכתיב ' מלך במשפט יעמיד ארץ' (משלי כ"ט, ד) (טור אורח חיים סימן קיח). הדבר מתבטא ביתר שאת, כפי שמסביר שם רבנו יחיאל, ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת שופטים - הסנהדרין כיסוד למנהיגות בישראל: מלך דכתיב ' מלך במשפט יעמיד ארץ ', כהן גדול דכתיב 'ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט '. ואף זה יתבאר לקמן. מינוי מלך וכהן גדול בתוספתא אמרו: ... (cache)
 • פרשת בהר-בחקתי:: ברסלב כרמיאל: וכשבא למלך איזה שנאה על החכמים, ידוע הוא שמן השמים יורידוהו ממלכותו, כי אין קיום לעולם בלא חוכמה, בחינת (משלי כט): "מלך במשפט יעמיד ארץ ", והמשפט הוא בחינת ... (cache)
 • ראש השנה התשס"ח - תורה: רק לפי שה' הוא מלך העולם, ו" מלך במשפט יעמיד ארץ ", לכן צריך להעמיד אותם במשפט, לפיכך חותר הקב"ה להם חתירה של רחמים. אולם יותר מזה, כיוון שה' רוצה לזכות את ... (cache)
 • ויגש: שבו העולם תלוי, שנאמר (משלי כט): מלך במשפט יעמיד ארץ. ובו ציון נבנית, שנאמר (ישעיה א): ציון במשפט תפדה. ובו צדיקים מתגדלין, שנאמר (תהלים קו): אשרי שומרי ... (cache)
 • בס"ד: ואמרו ע"ה, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה, אם דומה הדיין למלך, שאינו צריך לכלום, יעמיד ארץ, ואם דומה לכהן המחזר על הגרנות, יהרסנה (כתובות קה ע"ב): ... (cache)
 • Yedid Nefesh - Talmud Yerushalmi - nezikin - sanhedrin: ושופטיך זה מלך וכהן גדול שנאמר מלך במשפט יעמיד ארץ, ובכה"ג כתוב ובאת אל הכהן ואל השופט. תני, הסמיכות בשלשה ובא לחדש לנו לא סמיכה היא סמיכות הסמיכה היא סמיכת ... (cache)
 • breslev.co.il - מידת הדין - מהי?: ... כמו שכתוב " מלך במשפט יעמיד ארץ" (משלי כט) וכמו שמובא במדרש "מלך זה מלכי המלכים הקב"ה, במשפט יעמיד ארץ שברא את העולם בדין, שנאמר בראשית ברא אלהי-ם". ... (cache)
 • היגולותפל םירישכת: מלך במשפט יעמיד ארץ. "(. משלי כט. ד: ";). המלך דוד. עשה משפט וצדקה. לכל עמו. "(. שמ. "ב ח.: טו.). מצב של משפט בחברה מציין מערכת של חוק וסדר ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: נראה שעיקר היום הוא המלכת ה' והדין שבו הוא פועל יוצא מהמלכה זו, ש" מלך במשפט יעמיד ארץ ", ובכך מתגלית מלכותו, וישראל שמחים להמליך עליהם את הקב"ה למרות שהם ... (cache)
 • שמות, פרשת משפטים, תשנ"ח, הרב שמעון גולן: שבו העולם תלוי, שנאמר: 'מלך במשפט יעמיד ארץ' (מש' כט ד)............ ועוד שם (פסקא יט): אמר ר' אלעזר: כל התורה תלויה במשפט. לכך נתן הקב"ה דינין אחר. ... (cache)
 • בוררות דיינים: התכונות הללו הן המיוחסות לשופט ולדיין במשפט העברי. על הפסוק במשלי שבו נאמר. -. "מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה ... (cache)
 • מוסר ומשפט - פרק ה` - המשפט היהודי: 2 יוני 2009 ... הרשב"א אומר: "מלך במשפט יעמיד ארץ וגנבים מועדים מחריבי ארץ מותר למסרן למיתה", ב" י חו"מ שפח'. הרגיל במסירה מותר להרגו - ב"ק קיז. ... (cache)
 • דמותו ההיסטורית של ר' אמנון ממגנצא וגלגוליו של הפיוט 'ונתנה תוקף...: בסילוק ' מלך במשפט יעמיד ארץ' (של הקרובה 'את חיל'[22]) יש כמה טורים המזכירים את הפיוט הקדום: 'ארץ ודריה יצפו לדין / ויחתו ויחרדו מאימת הדין. ... (cache)
 • פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים: כי אתא רב דימי אמר דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב " מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה" אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ ואם דומה לכהן שמחזר ... (cache)
 • שמיני: פח) מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. מלך, זהו הקב"ה. במשפט, זהו יעקב, שהוא כלל האבות, קו האמצעי, הכולל חסד וגבורה, אברהם ויצחק. ... (cache)
 • נח התשס"ט - תורה: "ממה שיבחן מאד בהשגחתו ית', הוא היות יסוד כל סדרי ההשגחה ודרכיה - יושר המשפט וקו הדין, וכענין שנאמר, 'שבט מישור שבט מלכותך', וכתוב, 'מלך במשפט יעמיד ארץ'.... (cache)
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע<BR>: דרש רב נחמן בר-כהן: מהו שנאמר " מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה" (משלי כט, ד)? - אם דיין דומה למלך, שאינו צריך לכלום - "יעמיד ארץ", ואם דומה לכוהן, ... (cache)
 • חגים בשורש: מול האלוקות המתגלית בראש השנה (ו" מלך במשפט יעמיד ארץ ") יכולה להיות רק קבלה שבשתיקה. לאחר ההתגלות הגדולה הזו באים עשרה ימים של עיכול ואז גם באה ההתחשבנות ... (cache)
 • שער אהרן הכהן (מסוד ה' ליראיו): 14 יולי 2009 ... אחד מתפקידי המלכות הוא להעניש ג€“ " מלך במשפט יעמיד ארץ ". המלכות מגביהה שפלים ומשפילה גאים. זה לא כמו התוועדות, שמתייחסים לכולם בצורה שווה. ... (cache)
 • בית המדרש להתחדשות - איש הרוח - למשמעות הריקוד בתורת ר' נחמן מברסלב: בבחינת משפט, כמו שכתוב: מלך במשפט יעמיד ארץ. וארץ הוא בחינת יראה, כמו שכתוב: 'ארץ יראה', היינו שישפוט את כל עסקיו... היינו שישפוט וידון בעצמו כל עסקיו, ... (cache)
 • דר' אורי לוי,פוריה עילית 15208, טל. 06-6750856, פקס 06-6750855 דאר: דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב (משלי כט) מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה? אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום, יעמיד ארץ ואם דומה לכהן שמחזר על הגרנות ... (cache)
 • מפרשי החומש על פסוק אנכי ה': ... והמדות האלו הלא הם מדות המלך כנגד העם כי המלך יצטרך להעמיד הארץ במשפט שנאמר (משלי כט) מלך במשפט יעמיד ארץ ויצטרך גם כן שיתנהג עמהם בחסד וכענין שכתוב (שם ... (cache)
 • פרשת משפטים: ואכן ענין זה אינו מקרי שהרי " מלך במשפט יעמיד ארץ " [משלי כט] כלומר יסודות החברה האנושית תלויים במשפט. אמנם ניתן להבין זאת כענין טכני ג€“מעין העקרון של "דינא ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה' (משלי כט ד). מלכה של תורה, במשפט שהוא עושה, מעמיד את הארץ. ואיש תרומות יהרסנה. אם משים אדם עצמו ... (cache)
 • נחלת אבות / הרב פתחיה מנקין: על זה פירשתי מאמר הכתוב20 "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה ", אם יתייעץ וימלך עם אחרים במשפט שצריך לדון, על זה "יעמיד ארץ" כי יהיה דן אמת ושלום, ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת משפטים: זה שאמר הכתוב: מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה (משלי כט ד). מלכה של תורה, במשפט שהוא עושה, מעמיד את הארץ. ואיש תרומות יהרסנה, אם משים אדם עצמו ... (cache)
 • על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור / תומר מוסקוביץ: ראה למשל דרשת רב נחמן בר כהן על הפסוק "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה" (משלי כט, ד) - "אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום - יעמיד ארץ; ... (cache)
 • . ֲ©דרש משלי: בט מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה ג€¢ אס דומה דיץ. ואס דומה לכהן. למלך שאיגו צריך בלום יעמיד ארץ ג€¢. שמחזיר על הגמוהיהרסנה: ... (cache)
 • בחדרי חרדים | השפעת התוכנית הכלכלית של אובמה על הציבור החרדי: משלי פרק כט פס' ד' מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. דדווח על תוכן פוגעני. מנותק. נשלח ב-5/3/2009 23:07, לינק ישיר. שרפ כתב: ... (cache)
 • רעיונות שאפשר ללמוד מהתנ"ך לגבי ניהול והנהגה: ... מאמר לא גמור: מלך ארם מינה שרים ממעמד נמוך יותר, כדי שיתאמצו יותר / אראל -> לא גמור; מאמר: מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה - שני פירושים / אראל ... (cache)
 • סודות הקבלה ג€¢ View topic - משמעות "צלם": ועל כן לא יוכל להעמיד ארצו במשפט כראוי כמו שנאמר, "מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה" (משלי כט' ד'). ואם המלך אינו חוקר ודורש כל דבר על בוריו מאמין ... (cache)
 • מפתח דפי הקשר - ממויין לפי נושאים בסדר התנ"ך - שמות: "מלך יעמיד במשפט ארץ, ואיש תרומות יהרסנה ", דודי כהנא, פתיח, 79. "ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות", גידי ספיר, פתיח, 122. "...ועשה טוב", אוריאל ציפסר ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - פרקי אבות (פרקים א,ב): כי כפי שאומר החכם מכל האדם (משלי כט 4) "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה ", כי אם רוצים שהחברה האנושית תתקיים, צריך שיהיה בה עשיית דין, צריך שיהיה בה ... (cache)
 • מפתח דפי הקשר - ממויין לפי נושאים בסדר אלפבתי - י: בין יום חול לחול, אלדד זמיר, מדרש הר עציון, 596. פדיון שבויי היצר, אביעד הכהן, פתיח, 6. "מלך יעמיד במשפט ארץ, ואיש תרומות יהרסנה ", דודי כהנא, פתיח, 79 ... (cache)

תגובות