עוני בספר משלי

קוד: עוני בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: סגלות משלי