ראיה ושמיעה בספר משלי

קוד: ביאור:משלי טו31 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות בספר משלי מדובר על חוש הראיה וחוש השמיעה.

במקום הראשון, הדגש הוא על השמיעה:

במקום השני, הדגש הוא על הראיה:

על-פי הרב יונה גירונדי (בספר "שערי תשובה"), מטרת הפסוקים היא ללמד אותנו, להכיר טובה לה' על כך שנתן לנו את חוש הראיה וחוש השמיעה, ולהשתמש בהם בצורה חיובית:


תגובות