פגישות מפתיעות, ראיה ושמיעה

קוד: פגישות ראיה ושמיעה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

שני פסוקים בספר משלי מתארים פגישה בין שני אנשים ממעמדות שונים:

שני פסוקים אלה מתקשרים ל שני פסוקים שבהם מדובר על ראיה ושמיעה:

אפשר לסכם הקבלות אלו בטבלה:

מאור עיניים

מעשי ה'

רש ואיש תככים נפגשו; מאיר עיני שניהם ה'

עשיר ורש נפגשו; עושה כולם ה'

פגישות

מאור~עיניים ישמח לב; שמועה טובה תדשן עצם

אוזן שומעת, ועין רואה - ה' עשה גם שניהם

ראיה ושמיעה

מה אפשר ללמוד מהקבלות אלו? אולי ניתן ללמוד, שהפגישות בין אנשים ממעמדות שונים הן חשובות ומועילות כמו החושים - כשאדם פוגש אדם ממעמד אחר, עיניו נפקחות לראות דברים חדשים, ואזניו נפתחות לשמוע רעיונות חדשים.

תגובות