מילים רבי משמעות בספר משלי

קוד: מילים רבי משמעות בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל:

תופעה לשונית: מילים רבי-משמעות, מעשירות את הפסוק במגוון משמעויות
דוגמאות מספר משלי פרקים יא-כא

תגובות