סגולות משלי פרק ה

קוד: סגלות משלי ה בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: