סגולות משלי פרק י

קוד: סגלות משלי י בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: