סגולות משלי פרק יז

קוד: סגלות משלי יז בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: